Centerns ja til EU

DET SVENSKE

Centerpartiet og det norske Senterpartiet har vidt forskjellig tilnærming til EU-samarbeidet, og konkluderer følgelig helt motsatt. Når Centern snakker om EU, snakker de om muligheten til desentralisering og selvbestemmelse - de gamle sentertankene.

Hva har svenske Centern sett i EU-samarbeidet som det norske Senterpartiet ikke vil se? Hvordan kan nære søsterpartier ha så ulik ideologisk forankring? Centerpartiet har bak seg en indre prosess som førte frem til et klart ja til EU. I valget til Europaparlamentet i juni kjørte de en offensiv, ideologisk og konstruktiv EU-kampanje. - Min drøm om EU er at det skal være et forum for felles krafttak i Europa, sier partileder Maud Olofsson. Senterpartiet ser ikke den samme muligheten. Tvert imot - Sp konkluderer som oftest helt motsatt. Noen eksempler;

Der Sp sier at mer makt til det folkevalgte Europaparlamentet er en trussel mot demokratiet, vil Centern ha mer makt til Europaparlamentet for å styrke demokratiet.

Der Sp påstår at EU utvikler seg til en superstat som følge av mer overnasjonalitet, sier Centern at EU-samarbeidet skal bygge på tydelig maktdeling, ikke en kommende statsdannelse.

Der Sp påstår at Grunnlovstraktaten betyr mindre åpenhet og mindre demokrati, støtter Centern Grunnlovstraktaten nettopp fordi den betyr mer åpenhet og mer demokrati.

Der Senterpartiet bruker de fire friheter som skjellsord, hyller Centern 8den fria rørligheten8.

Der Sp drømmer om en fremtid uten EU og er mot øst-utvidelsen, ønsker Centern flere land som deler synet på menneskerettigheter og demokrati velkommen som EU-medlemmer.

Der Sp avviser all overnasjonalitet, ønsker Centern mer overnasjonalitet i EU på områder som for eksempel miljø, fred, kriminalitetsbekjempelse.

CENTERN VIL

skjerpe EU-samarbeidet i de store samarbeidsspørsmålene og la de små ligge. De vil ha et EU som tar de store, overordnede spørsmålene som fred, stabilitet, miljø, kriminalitetsbekjempelse og den frie bevegelse av mennesker, varer, tjenester og kapital.

Men Centern er også klar på at EU skal holde fingrene av fatet på visse områder, områder der beslutningene bør tas på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. Centern peker her på «EUs innblanding i velferdssystemene, arbeidsmarkedspolitikk, barneomsorg, kultur, idrett, skole og skogs-, jakt- og fritidsfiskespørsmål».

Og de får uttelling for sin EU-kurs. Centerpartiet og Maud Olofsson blir hyllet på lederplass i Dagens Nyheter; «Under parolen 'smalare men vassare EU' lyktes Maud Olofsson å trekke trådene til de gamle sentertankene om desentralisering og selvbestemmelse.»

Centern viser hvordan et parti kan være offensivt, konstruktivt og nytenkende. De har tatt i bruk EU som den politiske arena EU-samarbeidet er. Sammenlignet med sitt svenske søsterparti blir Senterpartiet defensivt og destruktivt. Sp gjør som Peer Gynt ) går utenom EU, og dermed Europas viktigste politiske arena. Dessverre.