Christian Thommessen, avgått styremedlem i NRK:

- Det er ikke krise i NRK!

- Jeg vil ønske det nye styret lykke til med utfordringene.