Churchill

Churchill-bilder på utstilling

Winston Leonard Spencer Churchill (1874- 1965).

Kavaleriløytnant og korrespondent i felttogene i Nord-India (1897), Sudan (1898) og Sør-Afrika (1899).

Konservativt medlem i Underhuset i 1900, men gikk fire år seinere over til de liberale.

Medlem av regjeringen i 1905. Hadde flere ministerposter fram til han ble sjef for en samlingsregjering i 1940. Dannet ren partiregjering i 1945, men trådte tilbake etter valgnederlaget samme år. Ble igjen statsminister 1951- 55. Fortsatte som medlem i Underhuset til 1964.

Skrev en rekke bøker fra 1906 og fram til 1958 og fikk i 1953 Nobelprisen i litteratur.