JOBBET SAMMEN: Tankesmia Agenda presenterte i går rapporten "10 bud for en ny integreringspolitikk", utformet av forskere og disse politikerne fra alle fem sentrum-venstre-partier.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
JOBBET SAMMEN: Tankesmia Agenda presenterte i går rapporten "10 bud for en ny integreringspolitikk", utformet av forskere og disse politikerne fra alle fem sentrum-venstre-partier. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Clemet-metoden

En regjering fra sentrum-venstre ble i går litt mer sannsynlig, skriver Martine Aurdal .

Kommentar

For første gang har politikere fra de fem partiene Venstre, KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV jobbet sammen i et halvt år med å utforme ny politikk.

Tankesmien Agenda har initiert et utvalg med både forskere og ledende politikere fra de fem partiene, som sammen har utformet notatet «Ti bud for en bedre integrering». Slik synliggjør Agenda at opinionen vil ha en annen integreringspolitikk enn regjeringens.

Integrering vil som politisk felt prege dagsorden i Europa i tiår framover. Det er er et viktig svar på mange av de store politiske utfordringene i vår tid, relatert til alt fra terror og beredskap via asylsøkere til økende nasjonalisme. I går sa utvalgsleder Bård Vegar Solhjell fra SV at «ingen fortjener å styre Norge uten gode svar på dette feltet». Notatet inneholder mange gode forslag til svar.

Viktigst er innstillingen om å se nyankomne asylsøkere som en ressurs som kan bidra til arbeidslinja, og integrering som en dugnad. Regjeringens instruks om å prioritere utsendelser framfor innvilgelser av asylsaker har ført til en opphopning av folk i mottak, som må vente i årevis før de kan jobbe. Agenda-utvalget vil at nyankomne skal få integreringstiltak som samfunnskunnskap og språkopplæring fra første stund, at barna skal få tilgang til gratis barnehage og at langt flere enn i dag skal kunne jobbe med en gang de kommer.

Flere forslag vil utløse debatt i de fem partiene. Nasjonale retningslinjer mot hijab i skolen gir ikke klart svar på hva en lærer skal gjøre med tiåringen som kommer tildekket til klasserommet. Hva som er «norske verdier» er defintivt diskutabelt. I KrF vil mange steile over at trossamfunn ikke skal få automatisk fritak fra likestillingsloven. Men notatet kommer gunstig opp mot programarbeidet fram mot neste års stortingsvalg, så sjansen er stor for at mange av forslagene kan bli vedtatt på landsmøtene til fem partier. Da er det kort vei til nasjonal politikk.

Agenda gjør med integreringsutvalget det Civita har gjort de siste åra: Lar politikere jobbe tverrpolitisk med partier de potensielt kan samarbeide med. Civita-leder Kristin Clemet har lang politisk erfaring og stor strategisk teft, og har slik lagt grunnlaget for at ikke minst ungdomspartiene på sentrum-høyre føler et ide-politisk fellesskap. Det gjør mye for lysten til å samarbeide også i regjering.

Sentrum-venstre er slik sett på etterskudd, og har ennå en vei å gå. For mange, på grasrota og i partiledelsen i KrF og i Venstre, er motstanden mot et samarbeid med Arbeiderpartiet stor. Venstre-leder Trine Skei Grande har flere ganger fortalt om sin antipati for fagbevegelsen, forgjengerne Lars Sponheim og Odd Einar Dørum gjorde begge katastrofevalg etter å ha åpnet for samarbeid med Ap. I går gikk også KrFU-leder Ida Lindtveit ut og advarte mot samarbeid med Ap, hun ønsker at et såkalt «ikke-sosialistisk flertall skal bety en ikke-sosialistisk regjering». Hun har med andre ord Civita-sjargongen inne.

De siste åra har imidlertid mye endret seg. Dagbladet har med ujevne mellomrom gjennomført spørreundersøkelser blant de tillitsvalgte i partiene, og særlig i KrF har stemningen endret seg dramatisk. For få år siden var det utenkelig for grasrota å samarbeide med Arbeiderpartiet. Etter noen år som støtteparti for Fremskrittspartiet, foretrekker likevel stadig flere å snu seg mot venstre. I fjor var det for første gang flere tillitsvalgte i KrF som svarte at de ville gå i regjering med Arbeiderpartiet, enn som ville gjøre det samme med Høyre og Frp. Den forrige KrFU-lederen jobber i Agenda.

Underlagsmaterialet i Ipsos og Dagbladets månedlige meningsmålinger viser også at Venstres velgere like gjerne vender til Arbeiderpartiet som mot Høyre. Den gamle påstanden om at Venstre-velgerne har Høyre som det klart foretrukne andrevalget av partier, stemmer ikke.

Derfor har Agenda fått med seg noen av de fremste politikerne fra hvert av de fem partiene i sitt integreringsutvalg. De har utviklet ny og kunnskapsbasert politikk som kan gjøre Norge bedre.

Fagfeltet var neppe tilfeldig valgt, integrering er et av de områdene der regjeringens politikk skiller seg mest fra de andre partienes. Kanskje kan Clemet-metoden gjøre at venstre- og sentrumspartiene nærmer seg hverandre også på flere måter.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.