Clemets debattform

TIL KRISTIN CLEMET DETTE:

Jeg begynte på folkeskolen i 1947, ikke i 1847, som Clemet later til å tro. På det tidspunktet var det for lengst innført obligatorisk skolegang for alle, hele bygdas årskull gikk sammen med meg. Det var stor variasjon i interesser og evner også i den klassen, som det sikkert var da Kristin Clemet startet.

Jeg tok pedagogisk eksamen i 1969, og føler nok at den pedagogiske kompetanse i Dagbladet er minst like sterk som i den politiske ledelsen i utdanningsdepartementet.

MEN MITT

anliggende var dette:

1. All sosialpsykologisk forskning har vist at trygghet, langvarige sosiale relasjoner og faste rammer er det beste vilkår for læring. Gruppeundervisning, med skiftende deltakelse, også alderblanding, vil svekke disse forutsetningene.

2. Et godt og sterkt klassefellesskap har vært grunnsteinen i det norske demokratiet. Når dette svekkes, svekkes demokratiet. Begge disse punktene debatteres heftig i mange andre land, bl a i Sverige og Danmark. Clemet vil ikke diskutere det. Jeg formoder at det er fordi hun finner det nye systemet godt tilpasset den markedsliberale tenkning hun og dagens Høyre står for. Skolen er jo den viktigste formende institusjon for det framtidige samfunn. Individbasert undervisning er som skapt for dette samfunnet. Dette avfeier hun også, selv om det er politikk av første orden, som man skulle tro en politiker var opptatt av. Synd.