Colour of Fire

Siste spiker i kista på den engelske indierocken for en stund

CD: Hvis dette skal beskrive den nye generasjonen av indierockere i England, er det på tide å vende blikket mot USA igjen, for dette er bortkasta tid! Colour of Fire har hatt søkelyset rettet mot seg siden de gjorde en opptreden på «In the City 2002» som fikk mye oppmerksomhet, men dette bandet blir aldri noe nytt The Vines, The Libertines eller The Coral, uansett hvor mye britisk musikkpresse ønsker det. I forsøk på å tilføre britisk musikk noe nytt har de blandet skjør britpop med et pompøst komp som vekselvis er Evanescence eller Slipknot verdig. Vokalene til Owen Richards og Stuart Jones strekker seg fra følsomme harmonier til soniske primalskrik som får håret til å reise seg - ikke i positiv forstand! Metall, gothrock, indierock, britpop og tradisjonell rock er her blandet sammen til en suppe, som rett og slett er usmakelig.