Colours

Med denne instrumental-CD-en plukker sakosofonist Bendik Hofseth først og fremst opp tråden fra 1995s «Metamorphoses», men også, om enn mindre tydelig, fra 1996s mer poppregede «Planets, Rivers and... IKEA».

Sammen med Hofseths faste gitarist, Eivind Aarset, er bassist Anders Jormin igjen på plass, nå sammen med Django Bates (piano) og Audun Kleive (trommer). Hofseths komposisjoner, ti selvstendige, melodiøse stykker med rom for improvisasjoner, kan gjerne høres som variasjoner over en litt melankolsk grunnstemning; korte musikalske forløp med referanser til både jazz og europeisk kammermusikk fra vårt århundre. Musikerne spiller dem dynamisk og kraftfullt, og med all den superkommuniserende virtuositet som navnene borger for.