Countryfestival får kritikk for å bidra til å opprettholde fordommer og stereotyper

Oppfyller ikke alle knutepunktkrav, ifølge rapport.

STEREOTYPER: En sliten cowboy tar seg en liten en på øyet på Norsk Countrytreff i Breim. Nå får festivalen krass kritikk. Foto: Tor Erik H. Mathiesen
STEREOTYPER: En sliten cowboy tar seg en liten en på øyet på Norsk Countrytreff i Breim. Nå får festivalen krass kritikk. Foto: Tor Erik H. MathiesenVis mer

(Dagbladet): Kulturrådet er nå ferdig med å gi en vurdering av den kunstneriske måloppnåelsen til alle knutepunktfestivalene, som de fikk i oppdrag av Kulturdepartementet.

En knutepunktfestival er betegnelsen på en ledende festival innenfor sin sjanger i Norge, og statusen gir garanti for økonomisk støtte via statsbudsjettet. 

I den siste rapporten kommer det fram at Norsk Countrytreff i Breim i Nordfjord ikke blir vurdert til å holde det kunstneriske nivået innenfor sin sjanger som er forventet av en knutepunktfestival.

- Opprettholder fordommer Festivalen, som blir tildelt cirka 1,7 millioner kroner i knutepunktstøtte per år, får hard medfart på flere punkter.

Norsk Countrytreff blir blant annet kritisert for gjenbruk av artister, at de ikke deltar på relevante bransjetreff, og dermed «er med på å opprettholde en del fordommer og stereotypier som over tid har gjort seg gjeldende for sjangeren», og at aspektene nyskapning og utvikling ivaretas i svært liten grad på grunn av konservative valg av headlinere.

«Norsk countrytreff ser ut til å være på høyde med sammenlignbare festivaler nasjonalt, men kan ikke vise til en kunstnerisk måloppnåelse i tråd med gjeldende kriterier for ordningen», konkluderes det med i rapporten.

Festivalen fikk knutepunktstatus i 2012 og har dermed bare blitt vurdert for to år.

Daglig leder i Norsk Countrytreff Eva Hage Solstad sier at festivalen nå har fått melding om hva de må jobbe videre med, og at de tar det til etterretning. 

- Vi har tildigere sagt at vi må bygge stein for stein. Vi får en avgrensa støtte sammenlignet med de store knutepunktfestivalen, og vi har hatt kort tid på oss til å møte kravene. Vi er innkalt til et møte med Kulturdepartementet den 12 . januar, hvor vi skal diskutere hva vi kan korrigere på, sier Hage Solstad.

Ordningen evalueres - Er du enig i vurderingene som Kulturrådet har gjort?

- Det blir feil å snakke om det nå. Det regner jeg med vi skal ta opp med Kulturdepartementet selv. Jeg har ikke forberedt noen forsvartale til media.

Tidligere i sommer ble også Melafestivalen vurdert til å ikke oppfylle knutepunktkravet om å være kunstnerisk ledene innenfor sin sjanger. Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet sier at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser rapportene vil ha for de som er vurdert til å ikke møte alle knutepunktkravene.

Kulturdepartementet skal nå gjennomgå knutepunktordningen i sin helhet - om den skal videreføres, endres eller avsluttes.

- I budsjettet for 2015, som nettopp er sendt inn, er knutepunktordninga videreført. Vi vil ikke gjøre noen endringer i den før alle evalueringer er gjennomgått. Resultatet kommer tidligst til å tre i kraft i budsjettet for 2016, sier Vinje Borgundvaag.