Crazy Energy Jazz Quartet

De fire norske musikerne som kaller seg Crazy Energy Jazz Quartet, kunne gjerne kalle seg en solistkvartett.

For her får alle rike utfoldelsesmuligheter - som de griper. Medlemmene er Jens Wendelboe, trombonist og storbandleder (Oslo Groove Company, m.m.), Torge Railo, piano, Erik Smith, trommer og Frode Berg, bass.

Her jazzmusiseres med en friskhet og drive av sjeldent kaliber! Stoffet er hovedsakelig hentet fra bop/mainstreamjazzens «kanon». Samtlige behersker sine instrumenter til fulle, noe som selvsagt gir frapperende sikkerhet under de djerve improvisatoriske utfluktene på denne vitale og humørbefordrende CD-en. Konklusjon: Jazzmusikalsk fagarbeid på høyt nivå.