D-dag for norske bøker

I dag begynner forhandlingene om ny bransjeavtale for bokbransjen. Da har Forleggerforeningen og bokhandlerforeningen et halvt år på seg til å komme til enighet. De har alle forutsetninger for å mislykkes.

Dagens intervjuer med ansvarlige parter i Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen viser at avstanden mellom partene er større enn noen gang idet forhandlingene begynner i dag. Før midnatt første mai neste år må de to partene ha kommet hverandre i møte. Hvis ikke, råder fri konkurranse, fri pris og full forvirring i norsk bokbransje.

Dette sikrer og regulerer dagens bransjeavtale:

  • At bøker i Norge har fast pris.
  • At Bokklubben Nye Bøker og Cappelens Bokklubb får dispensasjon fra denne fastprisen.
  • At bøker i Norge har lik pris i hele landet.
  • At alle bokhandlere har rett til de samme rabattene.
  • At skolebøker i Norge selges gjennom bokhandeler.
  • At de fleste større bokhandlene har lager og skaffeplikt på all norsk skjønn- og generell litteratur.