Oslo 19581010.
Forfatteren  Aksel Sandemose intervjues på restaurant.  Hans nye bok dette året er  "Varulven" .
Foto Aage Storløkken / SCANPIX
Oslo 19581010. Forfatteren Aksel Sandemose intervjues på restaurant. Hans nye bok dette året er "Varulven" . Foto Aage Storløkken / SCANPIXVis mer

Da Aksel Sandemose var sommervikar i Dagbladet

Og skrev om en dame som skjøt sin fjerde ektemann.

Kommentar

Sommeren 1937 jobbet Aksel Sandemose (1899-1965) i Dagbladet i noen få sommeruker. Han skrev petiter, som vikar for Johan Borgen, alias Mumle Gåsegg, «mens Mumle er i Ytre Mongolia».

Dette står nevnt i en ny bok om Sandemose som er utgitt i Danmark, «Nye forbindelser - peijlinger i Aksel Sandemoses forfatterskab» (Attika Forlag), av poeten og Sandemose-forskeren Steen Andersen.

Et formidabelt verk, som gjennomgår sider ved forfatterskapet som vanligvis ikke blir viet så stor oppmerksomhet; de tilsynelatende bagatellene, de enormt mange småtekstene som virvler i kjølvannet etter den forbløffende aktive dikteren.

Steen Andersen gjennomgår en stor del av disse tekstene, som har stått på trykk i aviser, magasiner, ukeblad eller Sandemoses egne tidsskrifter, Fesjå og Årstidene. Mange av dem ender som noveller eller innskudd i kjente romaner.

Det dreier seg om selvbiografiske skisser, anekdoter, reiseskildringer, bokanmeldelser, tekster som omarbeides, eventuelt foredles ved seinere bruk.

For Sandemose-lesere er det et meget spennende detektivarbeid som følges. Andersen går også grundig igjennom de eksisterende Sandemose-biografiene og -monografiene og vurderer hvordan verket brukes som kilde til livet. Blant annet har han interessante og kritiske kommentarer til Jørgen Sandemoses makeløse bok «Flyktningen» (2004).

Med en imponerende oversikt over Sandemoses mangslungne univers påviser Andersen spor av temaer som hos Sandemose kunne modne over lang tid. Man kunne si at forfatteren i høy grad kannibaliserer sitt eget verk, det vil si at han spiser av sitt eget produkt og tilbyr det som gjenbruk i nye sammenhenger.

To oppsiktvekkende og kjente Sandemose-tekster ble opprinnelig trykt i Dagbladet med to dagers mellomrom sommeren 1937. 6. juli trykker han «Slem historie i Odessa», der jeg-personen er på reiseoppdrag for avisa. Han skal til Odessa, men har brukt opp reisekassen og dikter derfor opp en rapport fra byen ved Svartehavet, som viser seg å være så feilaktig at avisen mottar en storm av protester.

Etter flere versjoner blir den endelige novellen trykt i «Fortellinger fra andre tider» (1940).

To dager seinere, 8. juli, trykte Sandemose en burlesk historie om ekteskap, konemishandling, skilsmisse og omsider drap. Den ender i retten, der en kvinne står tiltalt for mord på sin fjerde mann, mens de tre foregående, forlatte ektemenn og potensielle drapsofre følger saken på tilskuerplass.

Denne fortellingen bruker 24 år på å modnes til edel vin og trykkes omsider som kapitlet «Hun som skjøt sin fjerde mann» i romanen «Felicias bryllup» (1961). Jeg-personen i boka forteller at historien er skrevet fire ganger, men tre ganger ble manuset stjålet!

«Hvem sitter med tyvegodset?» spør forfatteren. Det finner han aldri ut. Men den sto i hvert fall først i avisa med mottoet «alltid foran».