RETTSSAK: Den tidligere mellomlederen i Operaen mener hun er usaklig oppsagt. Nå har hun fått medhold i Oslo tingrett. FOTO: NTB Scanpix
RETTSSAK: Den tidligere mellomlederen i Operaen mener hun er usaklig oppsagt. Nå har hun fått medhold i Oslo tingrett. FOTO: NTB ScanpixVis mer

Drama i Operaen:

Da hun kom tilbake, var stillingen hennes fjernet. Nå må Operaen betale erstatning

- Hun ville markere en grense for hva man kan akseptere av dårlig behandling fra ledere, sier kvinnens advokat.

(Dagbladet): Retten har dømt Den Norske Opera og Ballett til å betale 379 558 kroner i erstatning til en mellomleder som saksøkte operaen for usaklig oppsigelse.

Mellomlederen opplevde at hun var blitt forsøkt fjernet fra jobben, på grunn av en konflikt med to andre ledere ved Operaen.

I tillegg til erstatningen må Operaen også betale 50 000 kroner i oppreisning til mellomlederen, og de må også betale saksomkostningene.

- Hun er først og fremst glad for at retten tydelig har konkludert om at Operaens behandling av hennes arbeidsforhold har vært uakseptabel på flere måter, sier Henning Heitmann, fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som representerer mellomlederen.

Han forteller at mellomlederen skal ha fått stor støtte fra en rekke medarbeidere på alle nivåer i Operaen, som uttrykker at de har lignende erfaringer med det han omtaler som «uakseptabelt lederskap».

Denne konflikten er en av en rekke konflikter ved Den Norske Opera de seinere årene.

Urettmessig oppsigelse

De to partene har litt forskjellige forklaringer på hva som har skjedd. Mellomlederen følte at hun var blitt presset ut av stillingen sin, uten at de kravene som gjelder for endringsprosesser var fulgt, og at hun dermed var usaklig oppsagt. Operaen mente derimot at hun aldri hadde vært oppsagt.

Det var Oslo tingrett uenig i. De konkluderte med at hun i praksis ble utsatt for en endringsoppsigelse, som betyr at man sies opp fra en stilling samtidig som man får tilbud om en annen. Retten konkluderte med at denne oppsigelsen var urettmessig.

- Det er et fundamentalt problem ved Operaen at faglig skolerte folk på høyt nivå tas ut av kjerneoppgavene sine og settes til enkle funksjoner som ikke krever deres faglige kompetanse, sier Heitmann.

Han sier at det er et like stort problem med ledere uten faglig kompetanse, som tar avgjørelser uten å forstå konsekvensene for Operaens leveranser på sikt.

- Det har vært en stor påkjenning for henne å gjennomføre en slik rettsprosess. Hun har gjort det for å markere en grense for hva som kan aksepteres av dårlig behandling fra ledere, og at de andre ansatte ved Operaen har det samme kravet på stillingsvern og respektabel behandling fra arbeidstakere, sier Heitmann.

- Avviser påstandene

Operaens advokat, Nicolay Skarning ved advokatfirmaet Kvale, sier at påstandene om dårlig behandling fra lederne ikke ble tatt til følge av retten.

- Hun fikk ikke gehør av tingretten for disse påstandene. De kritiserte at det var en manglende prosess med tanke på henne, men aksepterte omorganiseringsprosessen for øvrig, sier Skarning til Dagbladet.

Erstatningen ble likevel ikke så stor som mellomlederen i utgangspunktet krevde. Hun hadde en grunnlønn på 511 909 kroner i året, og krevde tre årslønner i erstatning, i tillegg til tapt pensjon og feriepenger.

Operaens advokat: - Balansert dom

Advokat Skarning sier at de er fornøyd med at retten satte erstatningen mye lavere enn det mellomlederen i utgangspunktet krevde.

- Vi er fornøyd med at hennes krav ble barbert med over to tredjedeler, at sakskostnadene ble kuttet med 30 prosent, og at retten godtok det generelle grunnlaget for omorganiseringene, sier Skarning.

- Retten mener feilen var at Operaen ikke innledet en formell prosess med henne, om en endringsoppsigelse, men isteden tilbød henne tre andre stillinger uten lederoppgaver, likevel på samme lønnsnivå. Når den feilen ble gjort, ble det utmålt en erstatning, sier han.

Skarning kan ikke si noe om hvorvidt Operaen vil anke, men legger til at han mener konklusjonen i dommen er greit balansert.

​- Uten kompetansekrav

Bakgrunnen for saken var at da mellomlederen kom tilbake til stillingen sin 1. februar i år, var stillingen fjernet. Hun hadde vært i permisjon og jobbet et annet sted fra mai 2016 til 31. januar i år.

I sluttinnlegget skrev advokaten hennes, Henning Heitmann, fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, at grunnen til permisjonen var helsemessige utfordringer, blant annet på grunn av en krevende arbeidssituasjon relatert til opptredenen til de to andre sjefene.

- Da hun kom tilbake til operaen 1. februar i år, var jobben hennes som mellomleder fjernet, uten at hun hadde fått en oppsigelse, har Heitmann tidligere uttalt til Dagbladet.

Hun også ble tilbudt en annen stilling uten lederansvar, og opplevde at hun ikke fikk avklaring på hva denne innebar, så hun takket nei til den. Hun ble deretter tilbudt to andre stillinger som advokat Heitmann beskriver som helt på juniornivå, uten kompetansekrav.

Mange konflikter

Konflikten som nå ender i retten, er en av en rekke konflikter ved Den Norske Opera de seinere årene. Bare for å nevne noe: Tidligere operasjef Per Boye Hansen fikk ikke fornyet åremålet sitt som gikk ut i år, og har i ettertid sagt at operaens ledelsesstruktur legger opp til konflikter.

Hansens forgjenger Paul Curren sa opp etter en intern konflikt da Tom Remlov var administrerende direktør. Og i vår gjorde Operaens musikksjef Karl-Heinz Steffens det klart at han ikke kom til å fortsette. Årsaken var at han mente det var umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Annilese Miskimmon.