BLIR BEDRE:  :Øyvind Vasaasen er hovedansvarlig for digitalisering av radio i NRK. Han er helt sikker på at beredskapen blir bedre med DAB: Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
BLIR BEDRE: :Øyvind Vasaasen er hovedansvarlig for digitalisering av radio i NRK. Han er helt sikker på at beredskapen blir bedre med DAB: Foto: Cornelius Poppe / SCANPIXVis mer

DAB slaktet i svensk rapport. Nå slår NRK tilbake

Vil DAB-mytene til livs.

(Dagbladet): Flere reagerer sterkt på planene om at FM-nettet skal slås av neste år, og at radiolytterne tvinges over på digitalradio, DAB.

Vil avlive myter Men nå har Digitalradio Norge sett seg lei på det de mener er påstander rundt DAB-overgangen. Derfor har de listet opp en rekke myter om DAB de nå ønsker å avlive.

Digitalradio Norge eies av NRK, som igjen er med på å bygge ut det digitale radionettet i Norge.

- Vi har plukket opp det vi mener er gjentakende misforståelser. Det er mye informasjon tilgjengelig på forskjellige nettsteder fra forskjellige kilder, derfor er det viktig for oss å bidra med informasjon som lenker til blant annet vedtak og rapporter, sier kommunikasjonsansvarlig i Digitalradio Norge, Mari Hagerup.

Blant de såkalte mytene er påstanden om at DAB gir dårligere beredskap enn FM.

- Dette stemmer ikke, sier Hagerup, men henviser videre til NRK. Dette er deres felt.

FMs svakhet Det er Øyvind Vasaasen som er hovedansvarlig for digitalisering av radio i NRK. Han prøver å forklare beredskapsproblematikken så enkelt som mulig.

- Den største svakheten rundt dagens FM-nett er at det er bygget opp med flere omformere i en sendekjede. Ta senderen på Gaustatoppen som eksempel. Rundt denne er det flere mindre stasjoner som igjen sender signalene videre. Hvis strømmen går på Gaustatoppen går dette utover alle de mindre stasjonene, og dermed et veldig stort område, sier Vasaasen og fortsetter:

- På DAB sendes signalene direkte ut til senderne. Det er flere DAB-sendere over hele landet, så hvis én av de faller ut går det bare utover en av dem i et mindre område.

Den svenske regjeringen har besluttet å droppe overgangen til DAB inntil videre.

- Bakgrunnen for beslutningen  er at det fortsatt er altfor mange uklarheter knyttet til en overgang til DAB+, uttalte Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke i da avgjørelsen ble tatt.

- Kan ikke dokumenteres I en granskningsrapport laget av den svenske riksrevisjonen konkluderes det blant annet med følgende:

«Det planlagte DAB-nettet risikerer også å være mindre robust enn FM-nettet og dermed dårligere fra et beredskapsståsted. Det kan derfor bli vanskelig for staten å bruke radio for viktige meldinger i framtida».

- Det Riksrevisjonen i Sverige har konkludert med ser ut som en påstand som ikke kan dokumenteres. Vi i NRK mener at Riksrevisjonen i Sverige har laget en rapport som ikke gir grunnlag for å mene at beredskapen blir svekket når man går fra FM til DAB. Det digitale radionettet i Norge var ferdig utbygd da Sverige gjorde sine undersøkelser, og jeg reagerer på at de ikke har kontaktet oss for å få informasjon til denne rapporten. Det er ellers et utstrakt samarbeid om dette i Norden, sier Vasaasen.

- Ikke naturlig Philippe Jolly er en av dem som står bak den svenske granskningsrapporten. Han forklarer hvordan de har gått fram.

- Det er viktig å påpeke at vår rapport gjelder svenske forhold. Sverige og Norges geografi er svært forskjellig og det var derfor ikke naturlig å ta kontakt med NRK i denne omgang, sier han til Dagbladet.

Rapporten er laget i samarbeid med den Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

- I samarbeid med KTH har vi konkludert med at DAB nettet som er planlagt i Sverige, ikke kommer til å bli like robust som det FM-nettet vi har i dag. Men det er ikke DAB-teknologien vi kritiserer. Det er planleggingen av det, sier han og fortsetter.

- Det er tvilsomt om det DAB-nettet som nå er planlagt i Sverige vil ha samme robusthet som FM-nettet. Dette er fordi DAB ikke har like mange sendere per enhet som FM. Hvis en enhet blir slått ut, vil dette ramme en større del av befolkningen enn med FM. For at beredskapen skal bli like god som FM kreves minst to sendere per enhet.

Jolly understreker at han nå bare uttaler seg om de svenske forholdene, ikke de norske.

Den svenske Riksdagen har formelt vedtatt å legge DAB-prosjektet dødt inntil videre og det er fortsatt bare Norge som eneste land i verden som har bestemt seg for å slokke FM-nettet.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram