Dag 12

Vi strever med å få computeren til å lade.

Ingen kontakt med omverdenen på flere dager nå.

Martin kobler og kobler mellom solcellepanelet og computeren. Alle lysene som skal lyse lyser, men ingen strøm kommer inn.

Vi har sett en murene. Den er stor og stygg og ligger under korallene og venter på mat som skal svømme forbi.