Dag Solstad og gangsterne

«40 års nervøsitet» har Geir Berdahl kalt sitt bidrag til sjangeren forleggere-skriver-sine-memoarer. Ikke overraskende dukker Dag Solstad stadig opp på arenaen.

BREVSKRIVER: Dag Solstads beskyldte Oktober forlag for gangster-metoder i et brev som er gjengitt i forlagssjef Geir Berdahls jubileumsbok.
Foto: Espen Røst / Dagbladet
BREVSKRIVER: Dag Solstads beskyldte Oktober forlag for gangster-metoder i et brev som er gjengitt i forlagssjef Geir Berdahls jubileumsbok. Foto: Espen Røst / DagbladetVis mer

BÅDE STORE OG SMÅ forleggere skriver ofte selvbiografier. Forbildet er Gyldendal-legenden Harald Grieg, som samlet sine skrifter i en kampestein av en memoarbok, «En forleggers erindringer» (1971). Ofte byr slike bøker på

internt sladder, inkludert glimt av forfatterlivet bak fasadene. Flere av Oktobers forfattere blir omtalt i Oktober-sjefen Geir Berdahls bok

«40 års nervøsitet», med undertittelen

«Erindringsbilder (subjektive)». Den rommer skildringer av AKP (m-l)s indre liv og av økonomiske kriser opp gjennom åra (derav nervøsiteten), men også en del om hva de forskjellige forfatterne har betydd for forlaget.

BLANT DISSE HAR Dag Solstad en særstilling. Han var Oktobers skjønnlitterære gallionsfigur helt fra starten og var en av de få betydelige forfattere forlaget trykte på 1970-tallet.

Men forholdet Oktober/Solstad var ikke helt friksjonsfritt. Solstad hadde avtalt å utgi tre romaner fra 1977 til 1980, det som seinere er blitt kalt «krigstrilogien». For innsatsen skulle han får «gjennomsnittlig industriarbeiderlønn». Men i 1979, da Oktober hang fast i en økonomisk hengemyr, kom en viss «Fredrik» (mange i denne fasen av AKP-historien går under dekknavn) med et utspill som opprørte Solstad sterkt. «Fredrik» var vinteren 1979 forlagssjef, og foreslo at Klassekampen, der Solstad var kulturredaktør, burde «betale hele lønna hans». Han ønsket med andre ord å annulere Solstads

Oktober-avtale fordi forfatteren hadde fast lønn et annet sted i AKP-systemet.

I KRAFT AV SIN STILLING får Solstad kjennskap til brevet. Han svarer kontant på utspillet i et brev kalt «Om avlønning av Dag Solstad». Det er i sin helhet trykt i Berdahls bok. En klassisk Solstad-tekst. Forfatteren gir uttrykk for at avtalen allerede i utgangspunktet er dårlig, og at han har gått med på den «utelukkende under press». Dersom denne avtalen blir brutt, vil det «innebære at Oktober Forlag har fått to bøker av meg for en sum som i realiteten er null kroner.»

SOLSTAD KONSTATERER: «Jeg har lojalt overholdt den avtalen jeg i sin tid inngikk, uten særlig glede, tvert i mot, med Oktober forlag, og har tatt de belastninger det har medført, overfor familien, og ved å late som jeg hadde ei god avtale med Oktober lik den andre forfattere har med sitt forlag. Til gjengjeld blir jeg behandla som en dritt.» Og i klartekst: «Jeg vil ikke nøle med å karakterisere dette som gangster-

metoder.»

DET HØRER TIL historien at «Fredrik»s periode som forlagssjef ble svært kort. Ikke lenge etterpå ble Berdahl ansatt. Solstad dukker opp

stadig vekk i boka hans, ikke minst framheves betydningen av hans innlegg på en AKP-

kulturkonferanse på Dokka i 1980, ifølge Berdahl «en bombe som sprengte m-l-bevegelsens litterære program i lufta». Solstad har åpenbart også vært premissleverandør i andre viktige Oktober-situasjoner. Men viktigst selsvagt som forfatter. Berdahl uttrykker det slik: «Å få lese Solstads manus som en av de første har vært en lykke og et privilegium for meg som forlegger.»