Dagbladet 130 år

Dagbladet må ha motstandere

Frekkhet og kunnskap

I dag er det 130 år siden den første utgaven av Dagbladet utkom i Oslo, med Hagbart Emanuel Berner (1839- 1920) som redaktør (1869- 79). Fra første stund ble avisa et kamporgan for nasjonal selvstendighet, demokratisering og åndsfrihet, med uttalt målsetning å være en avis «for leg og lærd». Kanskje sier det noe om Dagbladets 130 år lange tvedrag at avisa ble løftet fram av ihuga målfolk som likevel valgte å utgi bladet på «dansk-norsk».

Gjennom sin levetid har Dagbladet vært forankret i en kulturradikal ideologi med røtter tilbake til Voltaire og opplysningstida. Denne fortida er belyst av blant andre 1. amanuensis Martin Eide og professor Øystein Sørensen i jubileumsboka «Utskjelt og utsolgt. Dagbladet gjennom 125 år», utgitt til 125-årsjubileet i 1994. I dag, på en ny jubileumsdag, intervjuer vi Eide og Sørensen om kulturradikalismens framtid i Dagbladet.