Dagbladet anmeldt

Sorenskriver Arild Kjerschow i Oslo tingrett har anmeldt Dagbladet til politiet for brudd på referatforbudet i Finance Credit-saken.

Kjerschow mener Dagbladet kan ha brutt domstolsloven, og ber om at etterforsking blir rettet mot sjefredaktør John Olav Egeland som ansvarlig.

Sorenskriveren antar også at vilkårene for foretaksstraff er til stede - at en bedrift kan bli straffet sjøl om ingen enkeltperson kan straffes.

Ikke offentlig

Det var 30. november at Dagbladet hadde en artikkel med overskriften «Ny Finance Credit-topp siktet - Avslørte underslag i e-posten». Kjerschow mener det synes som om artikkelen inneholdt opplysninger som bygde på en gjengivelse av en beslutning om ransaking truffet av Oslo forhørsrett 28. november. Beslutningen var påført «Kan ikke gjengis offentlig».

Både forsvarer Tor Erling Staff og Økokrim reagerte på artikkelen - og de tok saken opp med tingretten.

Tar avstand

Konstituert nyhetsredaktør Lars Helle i Dagbladet sier at foretaksstraff er noe avisa tar prinsipielt avstand fra.

- Å bruke foretaksstraff i denne typen saker vil være å overprøve redaktøransvaret på en måte som ikke vil være til å leve med.

- Vi konstaterer ellers at det både fra domstoler, politi og påtalemyndighet for tida er interesse for å føre saker som går på pressens rettigheter i forhold til domstolene, sier Helle.