HØY ETISK FANE: Sjefredaktør Alexandra Beverfjord og hennes kolleger i Dagbladet fikk ingen fellelser i Pressens Faglige Utvalg i 2018. - Dette viser at Dagbladet er blant de best i klassen. Vi jobber hver eneste dag, time for time, for å holde den etiske fanen høyt i redaksjonen, sier nyhetsradaktør Frode Hansen (t.v). Foto: Jørn H Moen
HØY ETISK FANE: Sjefredaktør Alexandra Beverfjord og hennes kolleger i Dagbladet fikk ingen fellelser i Pressens Faglige Utvalg i 2018. - Dette viser at Dagbladet er blant de best i klassen. Vi jobber hver eneste dag, time for time, for å holde den etiske fanen høyt i redaksjonen, sier nyhetsradaktør Frode Hansen (t.v). Foto: Jørn H MoenVis mer

PFU-klager

Dagbladet best i klassen mens TV 2 er verstingen

Rekordmange klager til Pressens Faglige Utvalg.

Hele 30 ganger ble mediene felt på Vær varsom-plakatens punkt 3.2, kravet om kildebredde og kontroll av opplysninger, sammenliknet med 14 fellelser i 2017.

Dagbladet ble ikke felt en eneste gang, mens TV 2 ble felt flest ganger i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i fjor. Kanalen brøt god presseskikk tre ganger og fikk kritikk to ganger.

Høy etisk bevissthet

- Vi er fornøyde med at vi ikke fikk noen fellelser i 2018. Det har vært jobbet meget godt med presseetikken i Dagbladet de siste åra, sier nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet.

Han forteller om høy etisk bevissthet blant medarbeiderne fra start til slutt i arbeidsprosessen.

- Den etiske debatten holdes levende hver eneste dag i redaksjonen. Men som alle andre, gjør også vi feil. Da skal vi være åpne og sjenerøse. Vi skal så fort som mulig rette opp det som ikke er riktig, sier nyhetsredaktør Hansen.

TV 2 er versting

I løpet av de siste fem åra er Dagbladet felt tre ganger: to brudd og en kritikk. I den andre enden av skalaen finner vi NRK og TV 2. I året som gikk, var det TV 2 som var verstingen.

Det er noe kanalen er lite fornøyd med.

- Selvfølgelig trives ikke vi med å være øverst på den listen. PFU og pressetikken er noe vi er veldig opptatt av og som vi bruker mye energi på i TV 2, sier sjefredaktør Olav Sandnes i TV 2.

Bruker klageretten

TV 2 Nyhetene ble felt for å ha promotert dramaserien «Hvor er Thea?» under en nyhetssending. PFU mente at innslaget framsto som en nyhetssak. TV 2 ble felt for brudd på Vær varsom-plakaten punkt 2.6 som handler om at det skal være et klart skille mellom journalistikk og reklame. Videre ble programmene Åsted Norge og Senkveld felt.

Videre pådro Tidens Krav seg to brudd og en kritikk, Avisa Nordland ett brudd og to kritikker, mens Aftenposten og Nordlys brøt god presseskikk to ganger.

- Folk er opptatt av at det som publiseres er korrekt, og mange benytter seg av klageretten når de mener mediene er ensidige eller ikke har sjekket opplysningene godt nok, sier leder av PFU, Alf Bjarne Johnsen, i en pressemelding.

122 FPU-uttalelser

Punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten pålegger mediene å være kritisk i valg av kilder, og å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. «Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder», heter det videre.

PFU legger denne uke fram statistikken etter 11 PFU-møter i 2018. PFU avga 122 uttalelser.

Punkt 4.14, den samtidige imøtegåelsesretten, har i en årrekke vært på topp i brudd-statistikken. I 2018 ble mediene felt 21 ganger på dette punktet, mot 23 ganger i 2017.

Flere klager - færre kjennelser

PFU mottok flere klager i 2018 enn året før. Antall behandlede saker har også økt. Det samme har antall uttalelser. Andelen fellelser har imidlertid sunket noe. I fjor var denne på 64 prosent, i år på 57 prosent.

- Vi har et økende antall klager fra publikum. Det må leses som et tegn på at det er høye forventninger til journalistikken, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund i en uttalelse.

158 klager ble avvist av ulike grunner, som at de var foreldet, manglet samtykke fra berørt part eller lå utenfor PFUs område. 39 klager ble løst gjennom minnelig ordning mellom klager og redaksjon, som er en sterk økning fra året før da tallet var 27. Sju klager ble trukket uten slik minnelig ordning.