KARIKATURTEGNING: Dagbladet ble klaget inn til PFU av Israels ambassade, som hevdet denne tegninga er antisemittisk. Tegning: Finn Graff
KARIKATURTEGNING: Dagbladet ble klaget inn til PFU av Israels ambassade, som hevdet denne tegninga er antisemittisk. Tegning: Finn GraffVis mer

PFU

Dagbladet er frikjent for denne tegninga

Pressens Faglige Utvalg har slått fast at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk ved å publisere tegninga.

Dagbladet er frikjent for å ha publisert en karikaturtegning av Benjamin Netanyahu. Det slår Pressens Faglige Utvalg enstemmig fast, etter å ha behandlet klagen i dag.

Det var israels ambassade ved ambassadør Raphael Schutz som klaget Dagbladet inn til Pressens Faglige Utvalg, etter at avisa publiserte 7. august i år en kommentar med tittelen «Israels drusere knuser Netanyahu».

Klagen dreier seg om karikaturtegninga som illustrerte kommentaren, ikke selve kommentaren.

Kommentaren ble illustrert med ei karikaturtegning signert Finn Graff, avisas faste karikaturtegner gjennom 30 år.

Tegninga viser den israelske regjeringssjefen Benjamin Netanyahu med en kroppsfasong formet som et hakekors, som i tillegg retter en knyttneve mot det som ser ut til å være en druser, som er en minoritet i Israel.

- Antisemittisk

Den israelske ambassaden, samt en privatperson, klaget i august Dagbladet inn til Pressens Faglige Utvalg. De mener tegninga er antisemittisk, og viser til en definisjon på antisemittisme fra The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA):

- Ifølge denne definisjonen er tegnede sammenlikninger mellom staten Israel og det å være et jødisk kollektiv, og nazityskland, ansett å være en form for antisemittisme. Denne definisjonen eksisterer som en vidt akseptert norm for å avgjøre hva som er antisemittisme, og hva som ikke er det (...) Antisemittisme utkledd som talefrihet er fremdeles antisemittisme, heter det i klagen.

Klagerne mener at Dagbladet har brutt Vær varsom-plakatens punkt 4.3, som handler om å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn, og være varsom med begreper som kan virke stigmatiserende.

Ikke brutt god presseskikk

Utvalget forstår publiseringen som politisk kritikk og satire, og at det derfor er rom for sterke virkemidler. Utvalget viser til at satiren har sterkere beskyttelse enn annen journalistikk, og at det derfor vil tilhøre sjeldenhetene at det konkluderes med brudd i forbindelse med publisering av satire og karikaturer.

- Som uttalt tidligere kan det ikke være slik at de som opplever det som forulempende og krenkende kan gis veto for hva som kan publiseres, heter det i uttalelsen som ble lest opp av sekretariatet.

- Jeg forstår at klagerne opplever det som veldig belastende, at et så sterkt symbol trekkes fram i en satiretegning. Samtidig er jeg veldig enig med dem som drar fram dette med at det er Israels statsminister og politikken som man henger dette på - ikke jødene som sådan, sier PFUs Anne Weider Aasen, som ledet møtet.

- Dagbladet viser også til at man også bruker symboler fra apartheidtida fra et helt annet kontinent og land, med «whites only». Det er en kombinasjon av veldig sterke symboler, som likevel må være legitime å bruke innenfor en karikatur, sier Aasen.

PFU har konkludert med at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk.

- Politisk satire

Dagbladet har tidligere henvist til at tegningen er en satire, som har en friere rolle i norsk presse. I sitt tilsvar til PFU viser Dagbladet til at «rammene for politisk satire [er] meget brede i Norge, noe PFU gjentatte ganger har fastslått».

Avisa viser også til at politisk kritikk av israelsk regjering eller lover den fremmer i seg selv ikke er antisemittisk.

- Dagbladet vil framholde betydningen av at politiske tegninger medfører reaksjoner og debatt. (…) Antisemittismen må bekjempes gjennom politisk arbeid og argumentasjon. Vi tror ikke en strammere presseetisk praksis når det gjelder omstridte karikaturer er riktig vei å gå, skriver avisa.