Dagbladet er uredelig

I LEDERARTIKKEL 9. juni fremsetter Dagbladet påstander om Human Rights Service (HRS) som undertegnede stiller seg svært undrende til. Blant annet spør Dagbladet, med dårlig skjult forakt, «Hvorfor Stortinget har valgt å støtte en rent norsk organisasjon i integreringsarbeidet, når det særlig blant 2. generasjons innvandrere finnes mennesker som nødvendigvis vet langt bedre hvor skoen trykker?». At Dagbladets leder avslører å ikke vite særlig om HRS er en ting, men langt verre er det faktisk at avisen benytter spalteplass til å videreformidle løgner.Selv er jeg ansatt i HRS, og har vært i organisasjonens virke fra dens oppstart. Jeg er en av de Dagbladet kaller «dem», jeg er nemlig en 2. generasjons innvandrer. HRS har daglig kontakt med både 1. og 2. generasjonsinnvandrere i Norge, spesielt kvinnene. Jeg trodde også at Dagbladet hadde en historie der kvinners kamp for verdighet var sentral. Men når det kommer til «vår» kamp for verdighet og for grunnleggende menneskerettigheter, opplever jeg at Dagbladet vender «oss» ryggen og slår ring rundt mannsveldet. Og for å gjøre en lang historie kort: Ja, jeg vet hvor skoen trykker! Det burde også Dagbladet prøve å orientere seg om!