Dagbladet Fakta

  • Midt på 60-tallet ble kunstfagstipendet innført. Det skulle dekke 66,6 prosent av total lånesum.
  • Stipendet var langt høyere enn til andre studenter, fordi kunstnere generelt har vanskeligere for å tjene penger på sin utdannelse enn andre - og dermed betjene høye studielån.
  • I 1996 ble kunstfagstipendet halvert. I realiteten ble det fjernet, da de øvrige høyere utdanningsstipendene samtidig ble doblet for at alle skulle få om lag like store stipend.
  • Samtidig ble arbeidsstipendet innført.
  • Fra skoleåret 1999/2000 blir også støtten til kunstfagstudenter i Storbritannia redusert. Tidligere fikk 300 nye kunststudenter årlig gebyrstipend. Nå er antallet redusert til under 150.