Dagbladet felt i Jensen-saken

Pressens Faglige Utvalg mener Dagbladet brøt god presseskikk da vi trykket forfatteren Axel Jensens rapporter fra sykemadrassen Nimbus. Dagbladet burde ha endret forfatterens tekst og anonymisert en lege og en sykepleier, hevder utvalget.

- Denne avgjørelsen kan tvinge redaktørene til å bli sensorer. Det synes jeg er kjedelig. Både av hensyn til det generelle klima, og fordi det kan føre til at artikler blir refusert ufortjent. Jeg synes reaksjonen er altfor humørløs og kan skape en uheldig presedens, sier Axel Jensen.

«Hans Jæger, Agnar Mykle og Jens Bjørneboe skal være glade for at de befinner seg utenfor utvalgets rekkevidde», skriver Dagbladet på lederplass om dommen i PFU i dag. Dagbladet ble innklaget av en overlege og en sykepleier, som begge ble omtalt i Axel Jensens artikkelserie «Rapport fra Nimbus». Der beskriver den dødssyke forfatteren sitt møte med helsetjenesten i Kristiansand kommune.

Axel Jensen har fulgt behandlingen av klagesaken fra sitt sykeleie i Ålefjær utenfor Kristiansand. På spørsmål om hvorfor han valgte å omtale de to ved fullt navn, når karakteristikkene var så pass lite flatterende, forteller han sin vane tro en anekdote:

- Siden jeg ikke ville bli uvenner med alle behandlende leger ved Sentralsykehuset i Kristiansand, diktet jeg opp navnet doktor Brodin, og ga det til en lege jeg omtalte i Nimbus-artiklene. Så fikk jeg et julekort fra en viss doktor Brodin, som er revmatolog ved det samme sykehuset. Han skjønte at dette berodde på hva Jung kaller synkronisitet, eventuelt ren slums, sier Axel Jensen.

Teaterstykke

Han understreker at han ikke ønsker å drive saken til noen forfølgelse av enkeltindivider.

- Men når det gjelder overlegen, har han selv en særegen, galgenhumoristisk form. Jeg trodde han hadde takhøyde til å tåle at andre led av samme skavank. Jeg ringte ham også opp før artikkelen ble trykt. Han sa at «du er jo forfatter, så du får skrive det du vil, men jeg har ikke sagt det du tillegger meg». Det skrev jeg også i artikkelen.

Når det gjelder sykepleieren, har jeg ikke offentliggjort etternavnet hennes. Jeg har vurdert å skrive et teaterstykke om henne, men tror jeg skal la det være, sier Jensen.

- Dessuten er det en påstand fra klagernes side jeg ikke begriper. De hevder at jeg skal ha påført dem fysiske lidelser. Når man betenker at jeg er lam fra snippen til tærne, er det både komisk og uforståelig, sier Axel Jensen.