- Dagbladet forhåndsdømmer

Advokat Berit Reiss-Andersen kritiserer.

«Var med i narkobande» forteller Dagbladet sine lesere fra første side fredag 20. juli. Bokstavenes størrelse varsler en sensasjon og budskapet er uten forbehold. Dagbladet har avgjort skyldspørsmålet på første side.

Har Dagbladet glemt det grunnleggende rettsstatsprinsipp at ingen er skyldige før de er dømt? Jeg må føye til det selvsagte; dømt av en domstol og ikke av Dagbladet.

«Var med i narkobande». Saken er avgjort slik Dagbladet fremstiller det. Men i virkeligheten dreier det seg om en tiltalebeslutning. Med andre ord en anklage som ikke har vært prøvet av en domstol.

Den tiltalte heter Tina Steffenakk Hermansen og jeg er hennes forsvarer. Hun er tiltalt for et utbytteheleri på kroner 200 000. I en fremtidig rettssak skal dommerne ta standpunkt til om Hermansen mottok dette beløpet, om hun tok pengene med seg til utlandet og om hun forstod eller burde ha forstått at pengene var knyttet til narkotikahandel. Med andre ord en sak som normalt ikke får omtale på første side i Dagbladet.

Når man leter langt inne i artikkelteksten fremkommer disse opplysningene. Men først må man snuble over omtale av en større hasjsak som angivelig har vært finansiert av Nokas-penger. Denne saken har vært til behandling i retten og min klient var ikke blant de tiltalte. Stasadvokaten mener min klient har hatt en perifer rolle og at hennes sak derfor skal behandles separat.

Dagbladet mener åpenbart noe annet og vil gjerne presentere det hele samlet. Oppslaget illustreres med bilder av personer som mildt sagt har en perifer tilknytning til hverandre.

På førstesiden er det bilde av min klient, som Dagbladet ikke sjenerer seg for å identifisere. Mer oppsiktsvekkende er det at det i samme størrelse er et fotografi av Kronprinsesse Mette-Marit. Årsaken til denne pikante koblingen er at Kronprinsessen angivelig har kjøpt en kjole av Tina Hermansen.

Inne i avisen er det ytterligere en interessant fotografisk kobling. Ett foto av min klient, samt et bilde av Danny Bungard og David Toska, begge tiltalte i Wonderboysaken. Deretter igjen et fotografi av Kronprinsessen hvor hun poserer med en gruppe norske designere, herunder min klient. På grunnlag av et kjolekjøp så tillater Dagbladet seg å koble Kronprinsessen til kjente kriminelle! Noe så utsøkt dårlig gjort overfor Kronprinsessen og lummer journalistikk fra Dagbladets side.

KRITISK INNLEGG: Advokat Berit Reiss-Andersen mener Dagbladet forhåndsdømte Tina Steffenakk Hermansen på forsida 20. juli. Foto: TORBJØRN GRØNNING
KRITISK INNLEGG: Advokat Berit Reiss-Andersen mener Dagbladet forhåndsdømte Tina Steffenakk Hermansen på forsida 20. juli. Foto: TORBJØRN GRØNNING Vis mer

Når det gjelder Tina Steffenakk Hermansen så har hun i tre år hatt en meget ubehagelig siktelse hengende over seg. Det har vært en belastning for henne å vente på avgjørelsen om det ble tatt ut tiltale. I mellomtiden har hun selvsagt ikke kunnet innstille sitt liv, men fortsatt å arbeide og bygge opp sin karriere som designer. Denne karrieren er Dagbladet åpenbart meget interessert i å rive ned. Avisen forhåndsdømmer og identifiserer den tiltalte og henger ut en av designerens kunder.

Til høsten skal retten ta standpunkt til om hun er skyldig eller ikke skyldig. Dagbladet synes åpenbart det er for lenge å vente.

TILTALT: Designer Tina Steffenakk Hermansen er tiltalt for grovt heleri.