FØRTE IKKE FRAM: Petar Vukicevic mente at Dagbladet brøt med Vær varsom-plakaten på flere punkter, men Dagbladet ble torsdag formiddag enstemmig frifunnet i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Foto: Øistein Norum Monsen
FØRTE IKKE FRAM: Petar Vukicevic mente at Dagbladet brøt med Vær varsom-plakaten på flere punkter, men Dagbladet ble torsdag formiddag enstemmig frifunnet i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

Dagbladet frikjent i Vukicevic-saken

Petar Vukicevic klaget Dagbladet inn for Pressens Faglige Utvalg, men i formiddag ble Dagbladet fullstendig frikjent.

Dagbladet publiserte i november 2012 en rekke artikler om treneren i forbindelse med uttalelser og påstander om at han skal ha forhørt seg om forbudte stoffer.

Etter PFUs mening framstår Dagbladets kildearbeid som grundig.

Belastende Klager mener at Dagbladets journalistikk er forhåndsdom om dopingbruk, som det ikke finnes grunnlag for.

- Det vondeste med dekningen er mengden av saker, som kan være belastende for Petar Vukicevic - men PFU kan ikke se at Dagbladet har brutt med god presseetikk, sier PFU.

Slik Vukicevic ser det har Dagbladet brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP) gjennom dekningen av «Vukicevic»-saken:

• Journalistisk integritet
• Kildekritikk
• Gjengivelse av uttalelser
• Skjult opptak
• Saklighet og omtanke
• Skille fakta fra kommentarer
• Forhåndsdom

Dagbla'-kommentator Vukicevic reagerer også på at Dagbladets kommentator, Esten O. Sæther, som var sentral i dekningen av saken.

I mange år har han vært tilknyttet Norsk Idrettsforbund gjennom jobben som Norges landslagssjef i Futsal.

- Dagbladet har en god kultur på å dokumentere sin egen journalistikk, blant annet i form av logger. Er et eksempel til etterfølgelse for andre, sier PFu-medlem Alf Bjarne Johnsen.

PFU-sekretariatets innstilling:

Det inngår i pressens samfunnsoppdrag å stille spørsmål for å avdekke eventuelle kritikkverdige forhold, noe utvalget mener Dagbladet har gjort i den omtalte saken.

Utvalget er enstemmig i at Dagbladet ikke brøt god presseskikk i denne saken.