ENTYDIGE I SIN TILBAKEMELDING: Under Amnestys nasjonale og internasjonale konsultasjonsprosess har sexarbeidernes egne organisasjoner har vært helt entydige i sine råd og anbefalinger til Amnesty, skriver norske Amnesty International. Foto: NTB scanpix
ENTYDIGE I SIN TILBAKEMELDING: Under Amnestys nasjonale og internasjonale konsultasjonsprosess har sexarbeidernes egne organisasjoner har vært helt entydige i sine råd og anbefalinger til Amnesty, skriver norske Amnesty International. Foto: NTB scanpixVis mer

Dagbladet i drømmeland

Blant få og dårlige alternativer kan det å selge sex være mest rasjonelle måten å brødfø seg selv og sin familie.

Meninger

Dagbladet stiller seg, i avisens leder fredag 14. august, sterkt kritisk til at Amnesty Internationals Rådsmøte denne uken vedtok å utarbeide en policy som skal sikre sexarbeidernes menneskerettigheter på best mulig måte gjennom tiltak som inkluderer avkriminalisering av sexarbeid. Ifølge Dagbladet vil en avkriminalisering av sexarbeid blant annet legge til rette for bakmenn og andre som utnytter sexarbeidere. Dagbladet kaller vedtaket ulogisk og oppsiktsvekkende, men for oss og for dem det gjelder er det slett ikke det.

Aller først er det viktig for oss å presisere at Amnesty i årevis har arbeidet for, og selvfølgelig fortsatt vil kjempe for, at menneskehandel og all form for utnyttelse av sexarbeidere i form av hallikvirksomhet skal være strengt forbudt, i tråd med internasjonal lov.

Så til prinsippet om avkriminalisering, som altså gjelder alle aspekter av kjøp og salg av seksuelle tjenester mellom «samtykkende voksne». Amnestys vedtak kom etter en toårig internasjonal konsultasjonsprosess der organisasjonen både har rådført seg meg medlemmer og aktivister, FN-institusjoner, organisasjoner for tidligere og nåværende sexarbeidere, forskningsinstitusjoner, kvinneorganisasjoner og andre.

I løpet av denne prosessen ble flere forhold svært tydelige. For det første, selv om det er mange og ulike grunner til at mennesker velger å selge seksuelle tjenester, så er den aller viktigste årsaken til sexarbeid fattigdom og marginalisering. De færreste sexarbeidere har hatt mange gode alternativer å velge mellom. Blant få og dårlige alternativer kan det å selge sex være mest rasjonelle måten å brødfø seg selv og sin familie. Å bekjempe fattigdom og diskriminering er dermed det viktigste tiltaket for å bekjempe sexarbeid.

For det andre ble det dokumentert at sexarbeidere over hele i verden er utsatt for omfattende trakassering, diskriminering og vold, inkludert voldtekt og drap. Sexarbeidernes menneskerettigheter, som retten til bolig, til helse og til beskyttelse mot overgrep, blir krenket på daglig basis. Og jevnt over er det få som bryr seg.

For det tredje, enhver form for kriminalisering av sexarbeid gjør en allerede marginalisert gruppe mennesker enda mer utsatt. En rapport fra Open Society Foundation viser hvordan kriminalisering av sexarbeid fører til at politiet i USA, Russland, Sør-Afrika, Zimbabwe, Namibia og Kenya forfølger og trakasserer sexarbeidere. Dette er en av grunnene til at noen av FNs viktigste institusjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon, FNs spesialrapportør for retten til helse, UNAIDS og UNWOMEN anbefaler en avkriminalisering av sexarbeid.

Også i Norge viser forskning at kriminalisering av sexarbeid fører til at sexarbeiderne får det verre. Professor May-Len Skilbrei dokumenterer hvordan sexkjøpsloven sammen med andre lover resulterer i at kvinner som selger sex overvåkes av politiet, og straffes for andres mulige lovbrudd. Vista-rapporten dokumenterer en tydelig forverring av levekårene til sexarbeiderne i Norge etter innføringen av sexkjøpsloven. Selv om rapporten hevder at det på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap og forskning ikke er mulig å si om omfanget av vold mot sexarbeidere er økt eller redusert, så er rapporten tydelig på at sexarbeiderne opplever gatemarkedet som tøffere og mer utrygt. Overgrep blir sjeldnere anmeldt til politiet. Ifølge rapporten har håndhevingen av loven også gjort det vanskeligere å finne et egnet sted for salg av seksuelle tjenester, noe som kan gjøre sexarbeidere mer avhengige av bakmenn. Dette siste er et tydelig argument for at sexkjøpsloven ikke bidrar til å svekke bakmenn og halliker, men tvert om styrker deres posisjon.

Vista-rapporten mener å kunne dokumentere en nedgang i omfanget av prostitusjon i Norge etter innføringen av sexkjøpsloven. Det er grunnen til at noen mener den norske sexkjøpsloven er en seier for frihet, likhet og rettferd. Det er betimelig å stille seg spørsmålet om nedgangen i omfang skyldes at sexarbeiderne som er blitt borte fra markedet har sluttet å selge sex, eller om de selger sex andre steder enn i Norge. Er dette siste i så fall en seier? Og i så fall - for hvem?

Under Amnestys nasjonale og internasjonale konsultasjonsprosess har sexarbeidernes egne organisasjoner har vært helt entydige i sine råd og anbefalinger til Amnesty. Det samme har internasjonale organisasjoner som jobber mot den globale menneskehandelen, som Global Alliance Against Trafficking in Women og La Strada. Deres krystallklare råd har vært at en avkriminalisering av sexarbeid vil bidra til at sexarbeidere får en bedre beskyttelse av rettigheter og utsettes for færre menneskerettighetsbrudd. Avkriminalisering vil gjøre sexarbeidere mindre sårbare for utnyttelse, og vil gjøre det lettere for dem å stå opp for egne rettigheter uten å frykte for utpressing og represalier. Avkriminalisering vil i tillegg styrke bekjempelsen av menneskehandel.

Amnesty International har nå vedtatt å lage en policy som skal sikre sexarbeidernes menneskerettigheter på best mulig måte gjennom tiltak som inkluderer avkriminalisering av sexarbeid. Det har vi gjort fordi vårt mandat er å forsvare menneskerettighetene til dem som utsettes for diskriminering og overgrep.

Også når det koster.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.