Dagbladet inviterer til paneldebatt om: Nina Karin Monsen og Fritt Ord

•Støtter Fritt Ord en modig dissident

eller en reaksjonær homofob når de gir Nina Karin Monsen sin ytringsfrihetspris?

•Er homobevegelsen intolerant overfor sine motstandere?

Tirsdag 5. mai, kl. 17.00, i Havnelageret, Langkaia 1, Oslo (Ved siden av Operahuset)

Anne Holt Francis Sejersted