Har en jobb å gjøre: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) må prioritere kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Har en jobb å gjøre: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) må prioritere kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpixVis mer

Arbeidskriminalitet:

Dagbladet mener: Bekjempelse av arbeidskriminalitet må prioriteres høyere

Den alvorlige karakteren, samt det store omfanget på kriminaliteten, utgjør en trussel mot samfunnet som helhet.

Meninger

Det er lov å være pessimistisk på vegne av det norske arbeidslivet. Når det utsettes for stadig mer kriminalitet og sosial dumping, trues både bærekraften i velferden og verdiene den er tuftet på. Den alvorlige karakteren, samt det store omfanget på kriminaliteten, utgjør en trussel mot samfunnet som helhet. Når arbeidere utnyttes og skatt unndras, svekkes konkurransekraften, effektiviteten, tilliten og ryddigheten – grunnlaget for det norske arbeidslivets suksess, og følgelig vårt høye velstandsnivå.

I en serie gode artikler den siste uka har Klassekampen belyst sidene av problemet politikere og myndigheter mest direkte kan gjøre noe med: Ressurser og lovverk. Kort oppsummert framstår arbeidet som både underprioritert og dårlig koordinert. Regjeringens prestisjesatsing på området, de såkalte arbeidskrimsentrene, har levert langt dårligere resultater enn forventet. Det til tross for at sentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom blant annet politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, har holdt det gående siden 2015.

Det er først og fremst ressurser det ser ut til å skotte på. Arbeidskrimsenteret i Oslo har for eksempel bare hatt én politibetjent i gruppa fram til september i fjor. Nå er det to. Det er trolig altfor knapt, selv om også ressurser i politiet utenfor selve sentrene arbeider med arbeidskrimsaker.

Som NHO-sjef Kristin Skogen Lund påpeker, er arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer krevende og avansert. Hvis a-krimsentrene skal ha reelle muligheter til å etterforske og avdekke store nettverk av kriminelle aktører, må det følges opp med både penger og prioritet. Ikke bare fordi sakene er omfattende, men også fordi tiden er knapp når slike saker etterforskes. Dersom politiet ikke er raske i vendingen, risikerer vi at beviser forsvinner, verdier tømmes, selskaper slås konkurs og gjerningsmenn fordufter.

Det er mye å hente på bedre innsats. Til Dagbladet før valget fortalte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at størrelsen på skatteunndragelsen alene kan dreie seg om over 100 milliarder kroner i året. Bedre kontroll kan sikre oss mer skatteinntekter.

Men politikerne må ikke bli ensidig opptatt av kontroll og etterforskning. Det er også en vesentlig gevinst å hente på forebygging. Sterke parter i arbeidslivet, høy organisasjonsgrad og et godt regelverk, er effektive midler i kamp mot arbeidskriminalitet. Tverretatlig samarbeid er bra og viktig, men regjeringen bør trappe opp arbeidet for å hjelpe trepartssamarbeidet gjenvinne tilstedeværelse og kraft.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.