BØR SIKRE LIKEBEHANDLING: Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
BØR SIKRE LIKEBEHANDLING: Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Foreldrepenger:

Dagbladet mener: Foreldre bør likebehandles

Regjeringen bør sikre lik opptjeningsrett til foreldrepenger for mor og far.

Meninger

Forrige uke slo Eftas overvåkningsorgan (ESA) atter en gang fast at Norges regler for opptjening av foreldrepenger er diskriminerende. Ifølge organet brytes våre forpliktelser i EØS-avtalen ved at fedre ikke har selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.

I dag fungerer ordningen slik at fars rett på foreldrepenger er knyttet til mors arbeid og inntekt. Hvis mor er student, hjemmeværende, mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV eller er ufør, har ikke far rett på støtte. Hvis mor ikke jobber, spiller det ingen rolle at far gjør det.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) forsvarer Norges brudd på våre juridiske forpliktelser med tre argumenter:

1) Norge har en raus og god foreldrepengeordning.
2) EØS-landene må ha et handlingsrom til å velge nasjonale løsninger.
3) Likestillingen koster. Om lag 600 millioner i året, skal vi tro statsråden.

Ingen av argumentene holder i møte med jussen. «I EØS-retten er likebehandling grunnleggende. Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter», sa ESA-president Sven Erik Svedman til Dagens Næringsliv sist onsdag.

Unnskyldningene er ikke gode nok for ESA, og bør heller ikke være det for en barne- og likestillingsminister – verken prinsipielt eller økonomisk. Likebehandling av opptjeningsretten til foreldrepenger vil gagne flere tusen foreldre og deres barn, som under dagens regime lider unødig økonomisk ved tap av ordningen.

I tillegg vil ordningen sikre det Barnefamilieutvalget (NOU 2017: 6) mener er et hovedprinsipp i familiepolitikken: «Individuelle rettigheter for den enkelte forelder». Begrunnelsen fra utvalget for blant annet likebehandling er god: «Reell likestilling mellom foreldre fordrer like rettigheter som grunnlag.»

Den eneste troverdige bortforklaringen fra regjeringen i denne saken handler om økonomi. Også Barnefamilieutvalget ble bedt om å utrede forslag «innen uendrede budsjettrammer». Det er likevel verdt å merke seg utvalgets refleksjoner: I tillegg til budsjetthensyn «kan det være grunner til å tenke utover disse rammene når familiepolitikken skal utformes for de kommende årene. Investeringer i barns velferd har store samfunnsmessige konsekvenser på kort og lang sikt».

Likebehandling er mer enn permisjonsgoder: Det er effektiv ulikhets- og integreringspolitikk.

Dersom Norge ikke følger opp kan saken havne i rettssalen. Med tanke på det omfattende flertallet på Stortinget for denne ordningen, er det både unødvendig og pinlig om det går så langt. Det er på tide Norge gjør som ESA sier i denne saken.