Demonstrasjon: Solberg-regjeringens forsøk på å gi leger reservasjonsrett ble møtt med store protester. Nå bør folk gå i tog for å utvide abortrettighetene, mener Dagbladet. Foto: Olav Olsen/NTB scanpix
Demonstrasjon: Solberg-regjeringens forsøk på å gi leger reservasjonsrett ble møtt med store protester. Nå bør folk gå i tog for å utvide abortrettighetene, mener Dagbladet. Foto: Olav Olsen/NTB scanpixVis mer

Selvbestemt abort:

Dagbladet mener: Kvinners rett til selvbestemt abort bør utvides til uke 18

Det er på tide vi går til angrep på begrensningene dagens lovverk legger på kvinners rett til selvbestemt abort.

Meninger

Selvbestemt abort har gjort reproduksjon tryggere og mennesket friere. Selv om terminering av svangerskap ofte utfordrer både individets og samfunnets verdisyn, står oppslutningen om selvbestemt abort fjellstøtt. Det skyldes at samfunn som nekter kvinner kontroll over egen kropp, er både ufrie og farlige.

Også prinsipielt motiverte abortmotstandere har akseptert at alternativet er verre: Når behovet for selvbestemmelse undertrykkes av staten, blir det forsøkt dekket i skjul. Forbud fører til skam, lidelse og undertrykking, og tilhører en tid vi ikke vil tilbake til.

Elementer av fortidens syn på abort har imidlertid bestått i dagens lovverk. Selv om vi har selvbestemmelse inntil uke 12, må fortsatt kvinner som ønsker abort inntil uke 18 gjennom en nedrig og formyndersk behandling i abortnemda.

Nemnda opererer i to instanser, og består i første omgang av to leger som gjennomfører en skjønnsmessig vurdering av kvinnens argumentasjon for hvorfor hun ønsker abort. Kvinnens begrunnelse skal leveres skriftlig, og kan etter ønske presenteres muntlig ved oppmøte i nemnda.

Ved avslag ankes beslutningen automatisk til en nasjonal nemnd bestående av fem personer. Der går man samme runde igjen. Som man kan lese av den nasjonale veilederen avsluttes behandlingen i klagenemnda slik:

«Etter at du har fortalt om hvorfor du ønsker abort, og nemnda har stilt sine spørsmål, avrundes samtalen. Nemnda skal så diskutere saken alene. Du vil bli fulgt til et egnet ventested.»

Skjebnen til kvinner som ønsker abort avgjøres mens de selv sitter på gangen.

Tida er inne for å modernisere lovverket fra 1978, og utvide kvinners rett til selvbestemt abort til uke 18. Selvbestemmelse inntil uke 12 begrunnes med at det er galt at andre enn kvinnen selv skal ta stilling i vanskelige verdispørsmål som angår henne og hennes potensielle barn. Av alle induserte svangerskapsavbrudd, er 95,7 prosent selvbestemte. De fleste skjer før uke 9. Det er ingen grunn til å tro at kvinner som tar abort etter uke 12 ikke har gode grunner for det.

Det er heller ikke påvist noe i fosterets utvikling mellom uke 11 og 18 som tilsier at dagens forskjellsbehandling er rimelig. Derfor bør ikke kvinner avkreves ytterligere forklaring i uke 18.

Framfor å stille utvalgte personer som dommer over kvinners kropp og liv, bør vi heller gjøre alt vi kan for å gjøre valget hennes så verdig og informert som mulig.

Det innebærer at vi stiller opp med samtalepartnere i helsepersonell, samt sikrer at beslutningsgrunnlaget er så godt som mulig. Mange kvinner som ønsker senabort, gjør det fordi det blir påvist alvorlige skader på fosteret. I tillegg til å gi kvinner selvbestemmelse inntil uke 18, som i Sverige, bør vi derfor også tilby fosterdiagnostikk som gir kvinner mulighet til å avslutte svangerskapet på bakgrunn av dette.

Abortdebatten har lenge lignet en våpenhvile mellom progressive og reaksjonære krefter. Nå er det på tide at kompromisset om selvbestemmelse inntil uke 12 utfordres.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.