Trapper opp: Inga Marte Thorkildsen og resten av byrådet skal nå tilby gratis aktivitetsskole til alle førsteklassinger i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Trapper opp: Inga Marte Thorkildsen og resten av byrådet skal nå tilby gratis aktivitetsskole til alle førsteklassinger i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Aktivitetskole:

Dagbladet mener: Oslo viser vei

Oslo-byrådet fortjener ros for å benytte seg av det lokale handlingsrommet og gjøre aktivitetsskolen gratis for flere.

Meninger

Det nærmer seg budsjetthøst, og i går kom nok en lekkasje, denne gang fra byrådet i Oslo. Ved å bruke 50 millioner kroner mer enn før på gratis aktivitetsskole (AKS), vil Ap, SV, MDG og Rødt ifølge Aftenposten sørge for at ordningen fra og med 2019 omfatter alle førsteklassinger i byen.

Fra før av har byrådet brukt pengene i bydeler på østkanten. Nå får også foreldre på Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Nordstrand og Østensjø nyte godt av gratis AKS. I tillegg utvides ordningen til å gjelde alle 1. – 4.-klassinger på Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand.

Det rødgrønne byrådet bruker med rette gratis AKS som et viktig tiltak for å sikre bedre integrering og sosial utjevning. De siste åra har man sett en betydelig økning i bruken av tilbudet i flere utsatte områder. Oslo-politikernes satsing viser hvordan lokalt selvstyre gir lokalpolitikerne spillerom til å løse utfordringer som er særlig aktuelle i deres omgivelser.

Samtidig utnytter byrådet spillerommet til å bygge ut velferdsordninger for hovedstadens innbyggere. Velferd er ikke bare et statlig anliggende, og politisk vilje i lokalpolitikken kan by på vel så viktig sikkerhet og støtte til folk flest.

Det at også de mest privilegerte Oslo-borgerne drar lasset, sikrer en sunn og progressiv profil på satsingen. Høyresiden i Oslo skal få det vanskelig å fjerne eiendomsskatten, som nå samler inn 1,5 milliarder i året, uten å reversere viktige tiltak.

Det at over 15 000 barn får et gratis tilbud om aktivitetsskole skyldes både det økte handlingsrommet og gode prioriteringer. Som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) påpeker til Aftenposten: 22 000 kroner i året er ikke småpenger, selv for folk som sitter godt i det fra før av.

Høyre mener det ikke er spesielt visjonært å bare kreve inn mer skatt for så å forbedre tilbudet. Alternativet er trolig gamle kjepphester om effektivisering og avbyråkratisering, for å få mer igjen for hver krone.

Heldigvis er det ikke utelukkende størrelser. Denne avisa forventer at ethvert sittende byråd bruker pengene mest mulig effektivt. Forskning tyder også på at det er en positiv sammenheng mellom effektiv pengebruk og eiendomsskatt i kommunene. Skatten legger press på politikerne om å bruke pengene mest mulig effektivt.

Gratis SFO/AKS for alle er et godt eksempel på god og effektiv bruk av skattebetalernes penger. Og eiendomsskatt er et rettferdig virkemiddel for å finansiere slik god politikk.