INITIATIVRIK: Arbeidsminister Anniken Hauglie vil utvide arbeidsplikten for sosialhjelpmottakere og gi kommuner mulighet til å overta ansvaret for AAP-ordningen. Foto: Christian Roth Christensen
INITIATIVRIK: Arbeidsminister Anniken Hauglie vil utvide arbeidsplikten for sosialhjelpmottakere og gi kommuner mulighet til å overta ansvaret for AAP-ordningen. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Dagbladet mener: Velferdsstaten har godt av nye forsøk

Det er et sunnhetstegn at det eksperimenteres i velferden. Men da må det legges opp til at grundige evalueringer kan følge.

Leder

Hvordan få flere i jobb er en av Norges største utfordringer i 2018. Selv om arbeidsledigheten de siste åra har sunket jevnt og trutt, står fortsatt altfor mange nordmenn utenfor arbeidslivet.

Derfor er det gledelig at regjeringen i vinter satte ned et sysselsettingsutvalg, som skal se på hvordan andelen i arbeid kan økes. Og det er gledelig at regjeringen allerede nå, før utvalgets første rapport kommer til vinteren, på egen hånd ser på tiltak som kan få flere i arbeid. To gode initiativer ble lansert forrige uke.

Onsdag gikk arbeidsminister Anniken Hauglie ut i denne avisa og oppfordret kommunene til å utvide ordningen med arbeidsplikt for arbeidsføre sosialhjelpsmottakere, som i dag bare gjelder for dem under 30 år. Kravet for dem under 30 kom i stand fra og med 2017, etter at forskning hadde vist tegn til at kommunene som prøvde seg fram lyktes. Tidligere var det opp til kommunene selv å stille krav til mottakerne.

Aktivitetsplikten ser ut til å ha hatt ønsket effekt. Etter flere år med vekst i unge sosialhjelpsmottakere, viser tall at det i 2017 var 1026 færre unge under 30 år som mottok sosialhjelp enn i 2016.

Samtidig kan det ikke stikkes under stol at flere forhold kan ha spilt inn, som et bedre arbeidsmarked og at enkelte kan ha stilt seg utenfor NAV-systemet. I påvente av evalueringene av aktivitetsplikten skal man derfor ikke ta endringens suksess for gitt.

Det betyr likevel ikke at kommunene bør sette nye forsøk, med aktivitetsplikt også for eldre grupper, på vent. Så lenge også disse forsøkene følges opp med følgeforskning, er det verdt å fortsette å forsøke.

Tilsvarende som med sosialhjelpen, ønsker arbeidsministeren å eksperimentere med den såkalte AAP-ordningen. Overfor NRK fredag etterlyste Hauglie 20–25 kommuner som ønsker å delta i et forsøk hvor kommuner overtar ansvaret fra staten for arbeidsavklaringspenger, og får beholde gevinsten om behovet for ytelsen reduseres.

Forsøket skal ifølge NRK utformes i samarbeid med forskere. Det bør bety at det ikke bare blir de kommune med best forutsetninger som får delta, men at testkommunene velges ut på en slik måte at en troverdig evaluering kan følge.

Denne avisa håper nok kommuner tar Hauglies oppfordring på alvor og prøver ut både utvidet aktivitetsplikt og å ha ansvaret for arbeidsavklaringspengene (AAP). Velferdsstaten må stadig utvikles, og den utvikling skjer best når den er kunnskaps- og forskningsbasert.