Dagbladet og imageproblemer

UNDER OVERSKRIFTEN

Jess, Erna kommenterte Sissel Benneche Osvold 18. august en eventuell omorganisering av den norske innvandrings- og integreringsforvaltningen. Ved siden av å kommentere eventuelle imageproblemer UDI og kommunalminister Erna Solberg måtte ha, mener Benneche Osvold at UDI etter en eventuell omorganisering «fortsetter å gjøre det de er best på, kaste ut folk».

UDI har som den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen ansvaret for et vidt spekter av oppgaver. Ved siden av å ha et overordnet ansvar for integrering har UDI ansvaret for å motta asylsøkere, skaffe dem et botilbud mens søknaden er under behandling, vurdere asylsøknadene og bosette de som får oppholdstillatelse i kommunene. I tillegg behandler vi hvert år titusener av søknader om arbeidstillatelse, familiegjenforening, visum, studietillatelser og statsborgerskap - flertallet blir innvilget.

MANGE HAR

sterke meninger om UDI og politikken og regelverket vi forvalter - ikke minst Dagbladets kommentatorer. At det fra denne kanten trekkes paralleller til nazistenes dødsleire når UDIs virksomhet omtales har vi dessverre måtte venne oss til. Slik omtale oppleves svært belastende for våre ansatte, som i sitt daglige arbeid legger all sin kunnskap og sitt engasjement i å forvalte politikk og regelverk på en human måte som skaper tillit hos brukere og i befolkningen generelt. Benneche Osvold kunne like gjerne ha skrevet at det UDI må fortsette med etter en eventuell omorganisering er å gi beskyttelse til flyktninger, gi utlendinger mulighet til å leve med sin familie i Norge og å sørge for at tiltrengte utenlandske arbeidstakere får komme til landet. Men da hadde kanskje Dagbladet fått et imageproblem?