OMSTRIDT: Briter demonstrerte i sommer mot landets omstridte kjernevåpenprogram Trident. Foto: Rob Pinney / Shutterstock / NTB Scanpix<div><br></div>
OMSTRIDT: Briter demonstrerte i sommer mot landets omstridte kjernevåpenprogram Trident. Foto: Rob Pinney / Shutterstock / NTB Scanpix

Vis mer

Dagbladet og kjernevåpen

Meninger

Dagbladet tar i sin leder 24. august feil når det gjelder Norges holdning og politikk i forhandlingene om kjernefysisk nedrustning.

Norge arbeider aktivt for en verden fri for kjernevåpen. Grunnlaget for vårt arbeid er stortingsvedtaket fra i vår som sier at dette målet skal nås ved gjennomføring av Ikkespredningsavtalens forpliktelser, og at vi skal være en pådriver for ikke-spredning og nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av kjernevåpnene. På dette grunnlaget vil regjeringen arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk.

Denne rekkefølgen er nødvendig og viktig, og det finnes ingen snarveier. En forbudsprosess blir innholdsløs hvis de statene som faktisk har kjernevåpen ikke deltar. Skal noen være villige til å gi fra seg kjernevåpen må det være fordi de er sikre på at andre gjør det samme.

Norges politikk er forankret i Stortinget og våre internasjonale forpliktelser. Vi har alt å vinne på å støtte opp om det internasjonale rammeverket for nedrustning. Forhastede forbudsforhandlinger leder ikke til færre kjernevåpen, men kan snarere ende opp med å svekke Ikkespredningsavtalen. En slik svekkelse kan i verste fall øke spredningen av kjernevåpen og føre til flere kjernevåpenstater.

Å påstå at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak ved å stemme avholdende i forhandlingene i Genève er feil. Det er snarere motsatt. Hadde vi stemt for, ville dette gått mot det Stortinget har vedtatt. Det er i så måte beskrivende at heller ikke Sverige, Finland, Sveits eller noen av Natos medlemsland stemte for.

Fra norsk side arbeider vi for en bredest mulig internasjonal enighet om reell kjernefysisk nedrustning. Det er de konkrete resultatene som teller.