Dagbladet retter

Dagbladet har i sin redaksjonelle dekning av Kjartan Fløgstads roman «Grense Jakobselv» brukt uttrykk som - plagiat, plagiert og plagiatpresentasjon

Disse belastende uttrykkene er det ikke dekning for å knytte til romanen. Avisen har heller ikke grunnlag for å hevde at Kjartan Fløgstad har innrømmet å ha stjålet stoff fra Tore Pryser, eller andre.

Dagbladet beklager.