Dagbladet selger sex

LIVMORHALSKREFT: Et lite notat som handler om noen av de etiske utfordringene med HPV-vaksine har fått store overskrifter i Dagbladet: Sex-moral kan hindre kreftvaksine (18.11.2007) og Horekreft (19.11.2007). At sex selger aviser er godt kjent – også når poengene er revet ut av sin sammenheng.

En av utfordringene ved innføring av HPV-vaksine er samtykke. I Norge sier pasientrettighetsloven at helsehjelp bare skal gis når personen samtykker. Hvem skal gi samtykke til HPV-vaksine? Er det barnet eller er det foreldrene? I følge loven er det foreldre som gir samtykke til barn under 16 år. Det er altså foreldrene som bestemmer, men likevel skal barna informeres fra de er 12 år, som er den alderen da man vil gi vaksinen. Det er et faktum at HPV-virus som kan gi livmorhalskreft også overføres seksuelt, og informasjon om dette vil naturlig måtte inngå. Enkelte foreldre vil kunne ønske selv å informere sine barn om seksuallivet når de selv ønsker det, og vil oppfatte det som en inngripen i privatlivets sfære. Selv om dette kanskje gjelder noen mindre grupper i befolkningen, bør man ta hensyn til dem. Selv om både Dagbladets journalister og vi er uenige i mange foreldres strikte seksualmoral, kan vi ikke ta fra dem selvbestemmelsen.

Forutsetning for samtykke er informasjon. Det er en betydelig utfordring å informere både foreldre og barn på en god måte, særlig når det er usikkerhet om vaksinens effekt på lengre sikt. Vi kan heller ikke stikke hodet i sanden og fornekte forskning som indikerer at barn kan komme til å tro HPV-vaksinen beskytter mot seksuelt overførte sykdommer generelt. Derfor må vi, dersom HPV-vaksinen skal innføres, ta hensyn til hvordan vi informerer foreldre og barn.

Vi syns det er leit om kvinner med livmorhalskreft blir møtt med fordommer. Selv om det er en statistisk sammenheng mellom antall seksualpartnere og risikoen for denne kreftformen, er det ikke grunnlag for å basere seg på dette i møte med enkeltpasienter. Et flertall av befolkningen er smittet av HPV, og kun en liten andel utvikler kreft. Om det er Kunnskapssenterets notater, Dagbladets oppslag, eller pasientforeningers iver, som sårer flest kvinner med livmorhalskreft, vil vi overlate til leserne å vurdere. Vi beklager sterkt at Dagbladet dreier debatten mot seksualmoral og bort fra spørsmålet om man skal innføre et omfattende helsetiltak og utfordringene med dette i praksis.