Dagbladet svikter muslimske kvinner

RADIKAL ISLAM: I letingen etter personer som er uenig i min kritikk av forholdene i Rosengård, har ikke Dagbladet avslørt annet enn at de skyr debatten om fundamentalistisk islam.

Min kritikk av tilstandene i Rosengård var basert på rapporten som ble lagt frem av den svenske Forsvarshøgskolan. Jeg hadde i tillegg sett hvordan den svenske integreringsministeren Nyamko Sabuni, møtte rapporten med klar fordømmelse av situasjonen og med krav om at svenske lover også skulle gjelde i Rosengård.

Den danske velferdsministeren Karen Jespersen var også svært klar i sin kritikk.

I stedet for å fokusere på hvordan kvinner blir undertrykt av fundamentalistisk islam, trekker Dagbladet frem den omstridte forskeren Mattias Gardell. Gardell ble introdusert av det svenske tidsskriftet Forskning og Framsteg som «Hedningen som forsvarer politisk islam». At han kritiserer meg for å være bekymret for islamisering er i så måte uinteressant. At Dagbladet bruker han som kritiker er bare trist. Min bekymring for hvordan samfunnet aksepterer muslimske særkrav er reell. Det er slike krav som har gjenopplivet blasfemidebatten i Norge. Det er også derfor vi i ukevis har diskutert politiuniformen (!). Når regjeringen også godtar kjønnssegregert undervisning, viser det at noe er i ferd med å skje.

I Europa ser vi tydelige eksempler på hvordan aksepten for fundamentalistisk islam brer om seg. I Storbritannia er det innført shariadomstoler i skilsmissesaker. Rapportene viser at resultatet blant annet er at menn kan arve mer enn kvinner. Dessverre står FrP alene i å reise debatten om fundamentalistisk islam og mangelfull integrering. Jeg er ikke overrasket over Dagbladets kritiske vinkling, men er likevel skuffet på vegne av alle de muslimske kvinner som kjemper for sin frihet.