Dagbladet tar ambulansesaken til Strasbourg

Ble domfelt i Norge for kommentarer om ambulansesjåførene som ikke tok med Ali Farah.

TAR SAKEN TIL TOPPS: Dagbladets redaktør John Arne Markussen mener dommen i ambulansesaken ikke kan bli stående. Foto: Bjørn Langsem
TAR SAKEN TIL TOPPS: Dagbladets redaktør John Arne Markussen mener dommen i ambulansesaken ikke kan bli stående. Foto: Bjørn LangsemVis mer

(Dagbladet): Dagbladet klager dommen i den såkalte Schjenken-saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er avgjort av styret i avisas eierselskap, Berner Media.

I april i fjor ble Dagbladet dømt til å betale tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken 200 000 kroner i oppreisning og en million kroner i saksomkostninger for kommentarartikler der Schjenken og hans kollega anklages for å ha opptrådt rasistisk da de sommeren 2007 nektet å ta med norsksomaliske Ali Farah i ambulansen, til tross for at Farah var rammet av hjerneblødning etter å ha blitt slått ned i Sofienbergparken i Oslo.

Forkastet av Høyesterett I mars i år forkastet Høyesterett Dagbladets anke.

Avgjørelsen om å klage dommen inn for menneskerettighetsdomstolen er tatt fordi Dagbladet mener den bryter med de vilkår som Strasbourg har etablert for meningsjournalistikken.

- Dagbladet har vurdert dette grundig, og valgt å gjøre dette av flere grunner, sier John Arne Markussen, ansvarlig redaktør i Dagbladet.

- For det første mener vi at Høyesteretts dom ikke er i samsvar med prinsippene om pressens ytringsfrihet, slik denne er beskyttet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), artikkel 10, sier han.

- Dernest mener vi Høyesterett legger begrensinger på meningsjournalistikken som vi mener er uheldige for en åpen og sunn debatt om viktige samfunnsspørsmål. Til det helt konkrete i saken er det det å si at diskusjonen om institusjonell rasisme gikk høyt sommeren 2007, og vi mener at den debatten var svært viktig. I denne saken har Høyesterett slått ned på to kommentarartikler og en leder i strømmen av sterke meninger som ble formidlet gjennom hele august 2007, sier han.

- Snevert Høyesteretts dom slo fast at all kritikk av ambulansepersonellets behandling av Ali Farah lå innenfor ytringsfriheten, og beskyttet Dagbladets rett til å videreformidle andres beskyldninger om rasistisk motivasjon.

Samtidig slo retten ned på to kommentarartikler og en lederartikkel.

- Ved vurderingen av disse har Høyesterett brukt et snevert rasismebegrep som ikke stemmer med det som faktisk ble diskutert i etterkant av hendelsen i Sofienbergparken. Ved å kreve bevis for meninger om den ubevisste, skjulte rasismen, har Høyesterett i realiteten stengt for en diskusjon om et av våre aller vanskeligste samfunnsproblemer. Det kan ikke bli stående, mener Markussen.

Tror ikke saken blir behandlet Det er ikke gitt at Dagbladet får gjennomslag for en behandling av saken i Strasbourg, og det kan ta lang tid før dette blir avgjort. Erik Schjenkens advokat Carl Bore tror ikke saken kommer til realitetsbehandling.

- Sannsynligvis vil saken bli silt vekk. Det har skjedd i en tidligere rasismesak fra Norge, sier Bore og viser til en sak fra 2001 da en medarbeider ved Antirasistisk senter ble dømt for å framsette rasismeanklager i en bok; medarbeideren ble dømt i Norge og avvist av menneskerettighetsdomstolen.

Carl Bore understreker at Dagbladets anke til menneskerettighetsdomstolen ikke har noen rettslig betydning for Erik Schjenken.

- Dette er nå en sak mellom Dagbladet og den norske stat, som skal forsvare dommen. Det dreier seg om et grovt overtramp, sier Bore.