Dagbladet tøver – som vanlig

Torsdag skriver Dagbladet at Marianne Marthinsen og jeg i vår bok «Mellom maktene» går til frontalangrep på utenriksminister Støre. Det er tøv, og det er usant. Journalist Veslemøy Lode har enten ikke lest boka eller skriver mot bedre vitende. I så måte knytter hun an til noe som synes å ha blitt en tradisjon i Dagbladet.

I forordet til boka roser vi Utenriksdepartementet for å ha invitert til en bred debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vårt ønske om større tydelighet i debatten er intet angrep på Støre. Tvert imot. Når vi skriver at Utenriksdepartementets synspunkter er preget av forsiktighet, at de beveger seg på filttøfler der vi foretrekker mer solid fottøy, er det ment som en litt selvironisk presentasjon av vår egen bok. Men ironi er åpenbart en krevende øvelse.

Det er ingen grunn til frontalangrep på Jonas Gahr Støre. I likhet med folk flest savner heller ikke jeg Kristin Krohn Devold og Jan Petersen.