Sergei Ankipov jobbet for Seagourmet AS fram til i mars 2017 og er veldig stolt over det som ble bygget opp i Båtsfjord i denne sammenheng. Han sluttet for for mer enn halvannet år siden, og har siden ikke hatt noe med bedriften å gjøre og følgelig intet ansvar for dagens forhold, skriver Ankipos advokat. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
Sergei Ankipov jobbet for Seagourmet AS fram til i mars 2017 og er veldig stolt over det som ble bygget opp i Båtsfjord i denne sammenheng. Han sluttet for for mer enn halvannet år siden, og har siden ikke hatt noe med bedriften å gjøre og følgelig intet ansvar for dagens forhold, skriver Ankipos advokat. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Debatt: Snøkrabbeindustrien

Dagbladet trekker inn uskyldige personer

I Dagbladets artikler knyttet til fiske- og snøkrabbeindustrien i Båtsfjord, er Sergei Ankipov trukket inn i saksframstillingen. Han har ikke hatt noen befatning med de forhold Dagbladet trekker fram som kritikkverdige.

Meninger

Dagbladet, og særlig Magasinet, har de siste ukene trykket en rekke artikler knyttet til fiskeindustrien og snøkrabbeindustrien i Båtsfjord i Finnmark. I denne sammenheng er vår klient, Sergei Ankipov, trukket inn i saksframstillingen. Ankipov har i behov for at følgende forhold kommer fram:

1. Vår klient er norsk statsborger og har jobbet i hotellindustrien både i Norge og i utlandet i mange år. Han har bodd i Norge siden 2000.

Han har jobbet for selskapet Seagourmet AS som prosjektkoordinator fram til i mars 2017. Han er meget stolt over det som ble bygget opp i Båtsfjord i denne sammenheng. Bedriften var en foregangsbedrift både med hensyn til ressursutnyttelse og arbeidstakernes rettigheter.

Etter at arbeidsforholdet opphørte for mer enn halvannet år siden, har han ikke hatt noe med bedriften å gjøre og har derfor intet ansvar for dagens forhold. Men Dagbladet må vite at det er politiske rammebetingelser som har medført stans i virksomheten og en vanskelig økonomisk situasjon for eierselskapet.

2. Når det gjelder agentselskap Sea & Coast AS, har vår klient hatt både formelle roller og eierskap i dette selskapet, men alt opphørte for tre år siden. Han solgte seg ut sommeren 2015. Derfor er selskapets pågående virksomhet utenfor hans ansvarsområde, og han ser at hans navn har blitt misbrukt blant annet i kontrakter med et uheldig innhold. Vi vurderer nå om disse forhold skal anmeldes til politiet som identitetstyveri.