KAKEFEST: Dagbladet.no er blitt 20 år og det feires med kake. Foto: Hans Arne Vedlog
KAKEFEST: Dagbladet.no er blitt 20 år og det feires med kake. Foto: Hans Arne VedlogVis mer

Dagbladet.no er 20 år

Alt har ikke gått knirkefritt.

Min digitale oppvåkning skjedde da jeg som USA-korrespondent på tidlig 90-tall betalte svindyrt for bruken av den kommersielle innholdstjenesten CompuServe. Så kom America  Online seilende inn med en ny forretningsmodell - månedlig abonnement. 

Da jeg kom hjem til Norge i 1997 var Dagbladet allerede begynt å feste grepet som kanskje det fremste innovative digitale miljøet i Norge.  Resten er en vakker historie.

Men alt har ikke gått knirkefritt.   

I starten var det Dagbladet, Computerworld og - av alle ting Brønnøysund Avis - som famlende prøvde seg fram med innhold på nettet. Det første halvåret kostet det "bare" tellerskritt å lese Dagbladet på internett.

Og i reklamen het det: "I Oslo, Drammen, Bergen, Stavanger, Trondheim og Ålesund betaler du bare lokaltakst".

Tenk det! Og URL-en var ikke helt enkel: http://www.telepost.no/dagbl@det.no/ - hvor det skal bemerkes at krøllalfaen inne i Dagbladet-navnet ikke hadde noen funksjon. Tegnet var bare med for å markere at den nye tid var ankommet.

Inne på markedsplassen Scandinavia Online fant du Dagbladet ved å trykke på "Daily News".

Den digitale satsningen i Dagbladet har ikke vært båret fram på en bølge av stående applaus. Sannheten er at prosjektet — ikke bare i sine første leveår — men til langt ut på 2000-tallet - var omstridt internt.

Medievirksomheten har hele tiden vært delt i to selskaper, og det gikk noen ganger så langt at papir-journalistene var redd for at de som arbeidet på nettet skulle fange opp nyhetssaker, og "breake" dem på nettet før papir var på gata.

I ettertid kan man antakelig si at konkurransen og kulturforskjellen, som der og da ble opplevd som skadelig kanskje virket stimulerende. I alle fall betød organiseringen at nettet fikk rimelig gode arbeidsvilkår som autonom virksomhet. Det ble viktig.   

Men kritikerne — helt inn i styrerommet — mente det var meningsløst å bruke penger på internett framfor å satse mer på papiravisen. Men linjen som vant fram var ikke en "enten eller".

Det utviklet seg et etter hvert bredt konsensus om at det var mulig å ha to tanker i hodet samtidig: Papiret måtte bevares, men man ga den digitale innovasjonskulturen armslag.

For Dagbladet ble to ting helt avgjørende for at vi i dag har den sterke posisjonen i det norske medielandskapet som vi har: Vi erobret tidlig en prominent posisjon som digital nyhetsleverandør, og man hadde eiere som var villig til å satse. Det var ingen selvfølge.

Det var faktisk mange som mente at internett var et blaff og noe som ville gå over. Orkla er i så henseende et eksempel. Der valgte man å la Orkla Media forbli et papiraviskonsern. Det ble begynnelsen på slutten som selvstendig virksomhet.

Når kom gjennombruddet for Dagbladet? Jeg vil peke på september 2004. For første gang ble det da lagt fram et månedsregnskap som viste at nettet tjente mer penger enn det man brukte. Men det betød ikke at alle piler fra da av straks pekte oppover.

I perioder har investeringslysten blitt for stor i forhold til gjennomføringsevnen, og finanskrisen i 2008-2009 var et markant tilbakeslag. Debatten om profil har hele tiden vært levende.  

Det tok også altfor lang tid før Dagbladet på nettet ble en helhetlig publikasjon som på innholdssiden speilet det Dagbladet man kjente fra papir. Men i dag kan man fastslå at de fleste valg som er gjort underveis har vært fornuftige.

Jubilanten troner som et av landets absolutt sterkeste digitale miljøer der kjernen i strategien — siden tidlig barndom - har vært nettverkstenkning basert på samspill mellom teknisk utvikling og journalistikk, og fokus på lesere og brukere.

I takt med utviklingen fra garasje til strømlinjeformet industribedrift har vi kanskje mistet noe av den ungdommelige dristigheten. Det må vi gjøre noe med. Vi er stadig oppdatert, men kanskje ikke alltid så teknologidrevet som vi burde.

For det er når vi får dette samspillet til å fungere godt at vi er på vårt beste. Da vinner vi nasjonale og internasjonale priser for datadrevet journalistikk og bringer avsløringer på våre digitale plattformer som setter dagsorden.

Gratulerer med Dagbladet.no, og takk til en fantastisk stab.