Dagbladet.no felt i PFU

- Klageren er tillagt både utsagn og meninger.

Klagen gjelder en nyhetsartikkel på Dagbladets nettsider (Dagbladet.no) om at kroppsfokusing i idretten får unge gutter til å bruke dopingmidler. Saken var hentet fra Vårt Land, der en forsker ved Universitetet i Bergen ble intervjuet.

En navngitt kjent fotballspiller blir brukt som eksempel i tittelen, i teksten og på et illustrasjonsbilde, under henvisning til at spilleren ofte drar av seg trøyen for å feire under kamper.

Forskeren påklager at Dagbladet.no har tillagt ham utsagn som han aldri har kommet med om fotballspilleren, som klageren ikke engang har nevnt ved navn.

Dagbladet.no mener å ha bearbeidet saken på en akseptabel måte, og viser ellers til at korreksjonen klageren i etterkant kom med, ble koblet til nettartikkelen så snart den forelå.

For øvrig mener redaksjonen at klageren måtte kjenne til debatten rundt den avbildede fotballspillerens systematiske trøyekasting, og ser navne- og bildebruken som nok et innspill i den langvarige diskusjonen om temaet.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at redaksjonen, på oppfordring fra klageren, la en presisering inn i nettartikkelen. Likevel anser utvalget at dette ikke var tilstrekkelig til å rette opp inntrykket av at sitatene om fotballspilleren tilhørte klageren.

Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, om snarest mulig å rette og eventuelt beklage feilaktige opplysninger. Her legger utvalget til grunn at Dagbladet.no lot de aktuelle sitatene fortsatt bli stående.

Etter utvalgets mening er det imidlertid like kritikkverdig at redaksjonen har bearbeidet artikkelen fra Vårt Land på en slik måte at klageren er tillagt både utsagn og meninger som han ikke ga uttrykk for i det opprinnelige intervjuet.

Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.7, om å formidle meningsinnholdet i det som brukes av et intervjuobjekts uttalelser, og å gjengi sitater presist.

Utvalget minner om at den enkelte redaksjon har et selvstendig ansvar for det som publiseres, også når det gjelder såkalte sitatsaker.


Les hele PFU-saken
.