Dagbladet.no legger ut skattelistene

«Selv har jeg ingen problemer med at folk ser min ligning. Men jeg jobber ved en skole der jeg blant annet flere ganger har sett hvordan denne ofentliggjøringen brukes i den evige intrigeringen elever i mellom. Å sammenholde de ulike foreldrenes inntektsnivåer er en populær og farlig «sport» som rammer ganske bredt når den først brukes i ubetenksomhet eller ondsinnethet, og de som rammers først er gjerne de som allerede er mobbeofre pga mangel på oppdatert klesdrakt, mobiltelefon etc. Situasjonen blir ikke bedre av at elevene har jevnlig og daglig tilgang til nettet gjennom sin skole-pc.

Lego «Å gi offentliggjøring av skattelistene skylda for mobbing er både naivt og en relativt tanketom ansvarfraskrivelse, spesielt fra en lærer. Vi har adskillig mer å hente på at foreldre, voksne, barn, ungdom, førskolelærere, og – ikke minst – lærere blir seg bevisst det ansvaret de har, overfor både mobbere og mobbeofre.

Even Teimansen

(konst. redaktør Dagbladet.no)

«Jeg syns dere bør høre på folkemeningen og stoppe dette.

Tormod

«Folkemeningen er at listene skal være offentlige, det er bare uintelligente FRP’ere og grådige næringslivsledere som ønsker å skjule dem.

Objektiv «Nå som teleselskaper er pålagt å loggføre og lagre all trafikk, hvorfor ikke også offentliggjøre all tele-trafikk også? Pressen vil jo kunne bruke det til å avsløre lovbrudd...og hvorfor ikke like godt offentliggjøre alle legejournaler også, så pressen lettere kan oppdage lege-sjusk? Jeg synes vi skulle sette web-kameraer opp i alle hjem, og sende alt på nett for statens regning, for det meste av vold skjer jo i hjemmet.