Dagbladets dogmatisme

UTEN NOEN FORM

for begrunnelse påstår Dagbladet 8/3 at misjonsorganisasjonene mottar statelig støtte fordi bistandsministeren er kristen. Dette har også Torkel Brekke hevdet (5/3). Egentlig er påstanden så tåpelig at den bør forbigås i stillhet. For norske misjonsorganisasjoner har mottatt bistandsmidler i over 20 år fra skiftende regjeringer.

Dagbladets drøm er tydeligvis nøytrale bistandsarbeidere. Disse fins imidlertid ikke. For ingen mennesker er nøytrale. Men spørsmålet er vi egentlig ønsker oss full nøytralitet? Vil vi at bistandsarbeidere skal mangle tydelige verdier i møte med kvinner som blir tvangsgiftet eller omskåret?

Som påpekt en rekke ganger bruker misjonsorganisasjonene alle bistandsmidler til konkrete prosjekter knyttet til helse, jordbruk og utdanning. De brukes altså ikke til forkynnelse. Våre prosjekter kommer mennesker til gode uavhengig av tro, kjønn og politikk. Hvis Dagbladet fortsatt mener det foregår en sammenblanding av misjon og bistand, bør det dokumenteres.

TIL SLUTT

i lederartikkelen påstår Dagbladet at «misjonærene ute ofte forkynner en ganske fundamentalistisk og kvinneundertrykkende kristendom». Det er sterke ord. Nå er vi klar over at det skal mye til før kulturradikalere lar seg begeistre av kristen tro. Og Dagbladet ønsker seg utvilsomt kristne som mener noe helt annet enn Bibelen i viktige spørsmål. Vi beklager at vi ikke vil oppfylle drømmen. Vi som tror at Jesus Kristus er verdens frelser, ønsker å ta hans ord på alvor! Mener Dagbladet at dette er ufyselig fundamentalisme?

Norsk misjon er aktive i kampen mot kvinneundertrykkelse. Misjonssambandet har også gjennomført en rekke bistandsprosjekter for å bedre kvinners kår. Det betyr likevel ikke at vi i ett og alt støtter Dagbladets likestillingsideologi. Men selv om vi mener at Bibelen taler om at menn og kvinner skal ha noe ulike oppgaver i hjem og menighet, er vi slett ikke undertrykkere. Menn og kvinner har samme ukrenkelige menneskeverd.