Dagbladets jobbsøkerguide

DAGBLADET.NOs

jobbsøkerguide (http://www.dagbladet.no/dinside/87421.html) inneholder noen råd som etter vår oppfatning ikke er gode. Det gjelder omtalen av tester til bruk ved kartlegging av alternativer til yrkesvalg.

Mange firmaer tilbyr dyre konsulenttjenester bl.a med utgangspunkt i tvilsomme tester til usikker ungdom. Det er en rekke etiske problemer knyttet til dette, som har sammenheng med at mange mennesker har - bevisst eller ubevisst - en ufortjent respekt overfor slike tester.

Én ting er at artikkelen inneholder feil. MBTI er en test som er laget for å sette sammen arbeidsgrupper. Den er lite egnet ved rekruttering, selv om den brukes mye til det. Keirsey Temperament Sorter er forenklet variant av MBTI.

FAKTISK ER

interessetester svært lite egnet til yrkesvalg. Forskning viser at interessetester i svært liten grad predikerer hva man kan trives med som yrke, og generelle personlighetstester er heller ikke særlig godt egnet. Det finnes egne karrieretester, som f.eks. John Hollands test. Hollands kategorisering av yrkesinteresser er brukt som utgangspunkt for tester som bl.a. brukes av Aeat. Slike tester må uansett alltid brukes i samarbeid med en kvalifisert veileder.

Å utvikle tester som faktisk kan brukes til noe tar lang tid og koster mange penger. Det er derfor det ikke finnes brukbare gratisversjoner av noen tester på nettet. Skal man ta en test som faktisk sier noe verdifullt om evnenivå eller personlighet, sosial eller yrkesmessig fungering, må må man regne med å betale for det.

Slik testene omtales i Dagbladet er det ikke til å unngå at mange vil forstå det slik at Dagbladet anbefaler dem til mennesker som er i tvil om sitt yrkesvalg. Vi synes det er beklagelig at Dagbladet ikke er mer kritisk.