AVKLARER: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker å avklare viktige forhold i Dagbladets leder 13. desember. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
AVKLARER: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker å avklare viktige forhold i Dagbladets leder 13. desember. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Debatt: Oktoberbarna

Dagbladets konspirasjonsteorier

Brevet til de parlamentariske lederne som støttet forslaget var ikke utslag av irritasjon, men å imøtekomme en invitasjon fra Støre.

Meninger

I lederen 13. desember hevder Dagbladet at undertegnede er så «irritert over Stortingets vedtak om ‘oktoberbarna’ tidligere i høst at hun har sendt et formelt brev til Stortinget», fordi jeg angivelig ble «påført et sviende nederlag og nå prøver å så tvil om vedtakets legitimitet ved å hevde at det var forhastet og lite gjennomtenkt.» Dette er ganske enkelt konspirasjonsteorier framsatt av Dagbladet. Jeg vil derfor avklare noen viktige forhold.

For det første: Brevet til de parlamentariske lederne som støttet forslaget var ikke utslag av irritasjon, men å imøtekomme en invitasjon fra Jonas Gahr Støre. I debatten i Stortinget forsøkte jeg å få svar på en del av de spørsmålene vedtaket reiste, uten respons. Støre svarte imidlertid at «så skal vi kunne bistå i god dialog med regjeringen til at de (forslagene) blir tolket rett, på en måte som er Norge verdig».

Han gjentok også denne imøtekommende holdningen i Dagsrevyen samme kveld, da han uttalte at «har du behov for tekstfortolkning skal jeg gladelig hjelpe deg».

Jeg er opptatt av å følge opp vedtaket fra Stortinget på en best mulig måte og ønsket derfor å benytte meg av Støres imøtekommende holdning. Jeg er svært forbauset over at han nå likevel ikke vil gi noen tilbakemelding. Jeg tolker dette som en tillitserklæring fra Stortinget på måten vi vil følge opp vedtaket på og legger til grunn at framgangsmåten jeg skisserer i brevet er grei.

For det andre har jeg ikke kritisert vedtakets legitimitet. Men jeg har påpekt at forslaget ble vedtatt som et hasteforslag, fremmet noen timer før det ble vedtatt. Det var ingen utredning eller vurdering fra departementet, ingen høring og ingen komitébehandling. Det finnes ingen merknader som sier noe om hvordan vedtaket skal tolkes og heller ikke debatten bidro til å klargjøre dette i nevneverdig grad.

Det er høyst uvanlig saksbehandling. Det er i forarbeidene man gir retningslinjer for hvordan vedtak skal forstås og avklarer problemstillinger det kan medføre. Når dette ble behandlet uten noe som helst forarbeid, må dette gjøres i ettertid. Jeg er opptatt av å gjennomføre Stortingets vedtak så raskt og riktig som mulig, og kommer nå til å iverksette vedtaket i tråd med det som er skissert i brevet til de parlamentariske lederne. Dette er verken irritasjon eller å så tvil, det er å gjøre jobben sin på best mulig måte for å ivareta Stortingets intensjon. Dagbladets lett gjennomskuelige konspirasjonsteorier viser nok en gang avisens aktivistiske tilnærming i asylpolitikken.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.