Dagbladets merkevare?

DAGBLADET HADDE

onsdag den 21. april, under overskriften «FrPs egen merkevare», en fullstendig feilslått lederartikkel. Den tok for seg mitt utspill om at kriminalitet og innvandring kan bli aktuelle valgkampsaker for FrP i 2005. Lederartikkelen karakteriserte mitt utspill som en usmakelig blanding av rasisme og påtatt ansvarlighet. Det er en så grov påstand at den ikke kan stå uimotsagt.

Mitt utspill handler nemlig ikke om noe av det Dagbladet påstår det gjør. Jeg har påpekt at Fremskrittspartiet er opptatt av å bekjempe en stadig økende kriminalitet, samtidig som vi også vil endre den særnorske naive innvandringspolitikken.

Dette vil sannsynligvis være to av de temaene FrP vil satse på i den kommende valgkampen. Både fordi dette er temaer som alltid har vært viktige for oss, men selvfølgelig også fordi vi ser at stadige flere og flere velgere etterspør vår løsninger på disse problemrådene.

Det er noe grunnleggende galt i det norske samfunnet, når det er slik at hver gang det blir presentert fakta omkring innvandrere og kriminalitet, så går store deler av norsk media amok med et fullstendig uriktig rasiststempel. Det Dagbladet gjør er ikke noe annet enn et simpelt forsøk på å kneble en debatt om hvordan vi skal forholde oss til temaet. For det er ingen tvil om at koblingen mellom en slapp kriminalpolitikk og en naiv asylpolitikk har gitt oss utfordringer vi ikke kan velge å overse.

Nemlig at ikke vestlige innvandrere er overrepresentert på så godt som alle kriminalstatistikker. Dette er noe man ikke vil klare å gjøre noe med dersom man ikke erkjenner at det faktisk er ett problem.

DERSOM

og andre politikere ikke er bekvem med at FrP ønsker å fokusere på kriminalitet og innvandring, ja så er det en løsning som ligger opp i dagen. Det er å begynne å ta utfordringene på alvor, og gjøre noe med dem. Det akter i alle fall Fremskrittspartiet å gjøre!