Dagbladets omsorg for KrFs kvinner

ETTER ÅRELANG

mobbing av tidligere partileder Valgerd Svarstad Haugland i Dagbladets spalter, er det nå KrFs menn som skal henges ut fordi de ikke tar godt nok vare på - ja, nettopp - Valgerd Svarstad Haugland. Denne nye «omsorgen» for kulturministeren stikker sikkert dypt. Negative campaigning er tydeligvis ikke noe som bare er forbeholdt amerikansk valgkamp. Eller så er det slik at Halvor Elvik ikke følger godt nok med:

Statsminister Kjell Magne Bondevik har nemlig uttalt seg for at Valgerd Svarstad Haugland fortsatt skal være på Stortinget, selv om han generelt er, og må være, tilbakeholden med å blande seg inn i fylkenes nominasjoner.

Når Dagbladet forsøker å klistre fundamentalisme til KrFs menn, må jeg også få minne om følgende:

KrF er en av de få norske partier som gjennom lang tid har hatt kvinnelig leder og kvinnelig generalsekretær. KrFs statsminister har kvinnelig stabssjef på Statsministerens kontor og den første kvinnelige regjeringsråd - sentraladministrasjonens øverste embetsperson. Som en av kvinnene i statsministerens politiske stab, har jeg som småbarnsmor fått en fleksibilitet og frihet i arbeidet for KrF-statsministeren som jeg ikke har hatt på noen annen arbeidsplass.

KrF sørget for at den tidligere kriminelle alkoholikeren Ludvig Karlsen fikk begravelse på statens bekostning. Narkomane og deres pårørende, mentalt syke, kriminelle, innvandrere og de nye fattige er stadig på statsministerens dagsorden.

KANSKJE ER

Kjell Magne Bondevik den mest åpne og inkluderende statsminister vårt land har hatt. Han har ikke trukket seg tilbake, slik Gro Harlem Brundtland i stor grad gjorde som statsminister. Jeg var selv politisk journalist da hun regjerte, og opplevde det nær umulig å intervjue henne.

Bondevik spiser ikke bare kirsebær med de store, men også vafler med de små. Denne åpne og inkluderende holdningen preger partiet som helhet, også partileder Dagfinn Høybråten. I motsetning til Dagbladets beskrivelser, er han en begavet og varm politiker som fra første stund har sagt at han ikke har til hensikt å skvise Valgerd Svarstad Haugland ut av rikspolitikken.