Dagbladets rykter

DAGBLADET SKRIVER

tirsdag at «forsvarsminister Kristin Krohn Devold sprer rykter på Stortinget om at det europeisk jagerflyprosjektet Eurofighter vakler». Jeg konstaterer at Dagbladet bygger sin artikkel på anonyme kilder som i følge avisen refererer til en lukket høring i Stortinget, og at Dagbladet ikke henvendte seg til meg om påstandene før de ble satt på trykk. At Dagbladet i sin journalistikk om kjøp av fremtidig kampfly må ty til anonyme kilder, er ikke overraskende. Men påstanden som settes frem er gal. I følge Dagbladets anonyme kilder skal jeg under høringen ha gitt uttrykk for at «Eurofighter nærmest er på konkursens rand» og «Det er tydelig at Eurofighter har store problemer». Dette er kort og godt ikke korrekt. Det er ikke riktig av meg å redegjøre for hva som blir sagt under en lukket høring i Stortinget, men det er nødvendig å avkrefte påstandene om at jeg driver med ryktespredning om en kampfly-produsent.

DAGEN FØR

Dagbladet satte sin artikkel på trykk, var jeg for øvrig på besøk hos EADS Military Aircraft i München, en av hovedleverandørene til Eurofighter. Møtet ble avholdt i en meget positiv tone. Vi fikk blant annet en full gjennomgang av de operative egenskapene ved flyet, inkludert demonstrasjoner ute og i simulator. Vi ble også orientert om hvilke muligheter som ligger i kostnadssparende løsninger innen vedlikehold og logistikk. Fra norsk side ble det gitt uttrykk for at vi er positive til et fortsatt godt samarbeid med Eurofighter.

La meg ellers minne om at vi har inngått samarbeidsavtaler både med amerikanske myndigheter om deltakelse som partner i utviklingsfasen av JSF, og med Eurofighter som sikrer tilgang til relevant informasjon om utviklingen i dette programmet. Deltagelsen i utviklingsfasen av JSF eller samarbeidsavtalene med Eurofighter innebærer ikke at neste generasjons kampfly er valgt. Det valget blir ventelig tatt i 2008-2009.