Dagbladets skam

FREKT OG FREIDIG fortsetter Dagbladet å trykke sitt motto fra 1869 på side 2 hver eneste dag: «Uavhengig og riksdekkende organ for frisinnet og framskrittsvennlig politikk i nasjonalt, sosialt og økonomisk henseende.» Dette må være en sublim form for selvironi. Avisen har gjennom en årrekke beveget seg bort fra sitt samfunnsansvar, og den siste tidens utroskap med konsulenter er foreløpig siste svik. Nå blir det nedbemanning og ny prioritering av stoffet: Mer til unge og mer til sport, mindre til samfunn og mindre til kultur.

Hva mener Dagbladets lesere? De har uttalt seg gjennom flere år ved å kjøpe færre aviser! Samtidig med at avisen ble fylt opp av stadig mer stoff om kjendiser og kjærlighet, sex og slanking, sport og spill, gikk opplaget ned! Det er en logisk saltomortale når det anbefales mer av det samme for å opplaget opp!

Det er flere merkverdigheter her. Redaktør Thor Gjermund Eriksen sier at han vil kutte 89 stillinger for å lage en bedre avis. Mener han dermed at disse 89 var årsak til at avisen gikk dårlig? Og når de unge skal ha mer spesialstoff, har han da ikke lest Dagbladets egen lille undersøkelse om ungdom og avisvaner den 31.3.? Der går det fram at de unge foretrekker aviser på nett! Det kan også se ut som styre eller redaktør ikke har fått med seg at både Morgenbladet og Klassekampen øker. Dagsavisen holder også stand. Hvorfor? Det kan jo være fordi de ikke forsøker å etterlikne Se og Hør.

DAGBLADET HAR mange glimrende journalister, men de har for trange vilkår. Og verre skal det bli, for dem som blir igjen. De sier også at de er bekymret for avisens sjel og kvalitet, og er dermed på linje med leserne. Mens ledelsen påstår at omlegging er viktig for å sikre lønnsom drift, og eierne tar i mot utbytte på nærmere 30 millioner. At de også har et demokratisk og ideologisk ansvar, er de blinde for. Argumentet «vi gir bare folk det de vil ha» holder ikke, det er også narkolangernes argument. Dessuten har det altså vist seg at leserne ikke vil ha det smålurvete produktet som Dagbladet etter hvert er blitt. Det er ingen skam å snu, men det er sannelig en skam å fortsette i samme retning!