Dagbladets synsing

I EN SIDE 3 kommentar i Dagbladet synser kommentator Marie Simonsen i kjent stil. Jeg registrerer at hun - og flere med henne - nok hadde gjort seg en forhåndsmening om hvem som var best kvalifisert til jobben som leder for det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Derimot stiller man ikke noe spørsmål med hvorfor vi omorganiserer dagens organisering og arbeid i UDI med integrering - og hvilke kvalifikasjoner som kreves. Slik dagens situasjon er, gir ikke det de resultater jeg mener vi må ha på dette feltet. Jeg ønsker ikke å gå inn i en pro-kontra debatt i media om de to personenes kvalifikasjoner. Men i motsetning til Dagbladets synsinger kjenner jeg begge de to aktuelle kandidatene og har sett dem jobbe. Jeg har derfor et helt annet grunnlag enn en spaltist i Dagbladet, med forutinntatte holdninger, til å vurdere hvem som jeg mener er best egnet til å lede et slikt nytt direktorat med nye arbeidsmåter. I forhold til de mål som er satt for IMDI har jeg valgt den kandidaten jeg best mener kan oppfylle disse målsettingene.

JEG HAR selvsagt vurdert at det ville vært et viktig symbol å ansette en profilert kvinne med innvandrerbakgrunn i en slik stilling. Men det viktigste for personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn er at direktoratet fungerer best mulig i forhold til integrerings- og mangfoldsarbeidet, ikke hvem som leder det.

Når Dagbladet skriver at «direktørjobben plutselig er blitt en tilnærmet kommunalteknisk jobb» demonstrerer avisen hvor lite de egentlig har skjønt av integreringsarbeidet slik det foregår i det moderne Norge og hvordan det nye direktoratet skal fungere. Det er kommunene som har - og skal ha i fremtiden - for å drive integreringsarbeidet. IMDIs viktigste rolle er å fremstå som en veileder og rådgiver for kommunesektoren og ikke som et «gammeldags direktorat» som først og fremst skal komme med pålegg og detaljreguleringer. Da er det faktisk en rimelig viktig kvalifikasjon å ha bakgrunn fra kommunesektoren.

Dagbladets påstander om at jeg «åpent diskriminerer» skal jeg la forbigå i nesten stillhet, siden det rett og slett ikke er noen som helst hold i den påstanden. Da ville det i så fall vært et lovbrudd og da bør i så fall Dagbladet dokumentere en slik påstand.